Planavimo dokumentai

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2020 metų veiklos planas – atsisiųsti

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2019 metų veiklos planas – atsisiųsti

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2019–2020 metų strateginis planas – atsisiųsti

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2018 metų veiklos planas – atsisiųsti

Metinės veiklos planas 2017 m. – atsisiųsti

Mokyklos strateginis planas 2016–2018 m. m. – atsisiųsti

Metinės veiklos planas 2016 m. – atsisiųsti

Metinės veiklos planas 2015 m. – atsisiųsti

Mokyklos metinė veiklos ataskaita 2014 m. – atsisiųsti

Metinės veiklos planas 2014 m. – atsisiųsti

Mokyklos strateginis planas 2012–2015 m. m. – atsisiųsti

Vidurinio ugdymo aprašas – atsisiųsti

Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka – atsisiųsti

Direktoriaus veiklos ataskaita  už 2011 m. – atsisiųsti

Direktoriaus veiklos ataskaita  už 2013 m. – atsisiųsti

Mokyklos išorės vertinimo ataskaita 2012–2013 m. m. – atsisiųsti