Priešmokyklinis ugdymas

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklų planas 2021 m. sausio mėn. nuotolinio ugdymo metu

  1. Priešmokyklinis ugdymas mokykloje įgyvendinamas pagal II modelį.
  2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymas organizuojamas pagal planą, yra vientisas ir neskaidomas.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDYMO PLANAS

Veikla

Valandos

Komunikacinė veikla (gimtoji kalba)

4

Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, teatras)

4

Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai)

4

Kūno kultūra ir sveikata

4

Darbo veikla (žaidimai ir darbo pradmenys)

4

Iš viso:

20