Priešmokyklinis ugdymas

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo pakeitimo, 2018 m. spalio 29 d.

Įsakymas dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo pakeitimo, 2019 m. rugsėjo 26 d.

Įsakymas dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo pakeitimo, 2018 m. spalio mėn.

Pailgintos grupės grupės veikla.

Pailgintos dienos grupės dienotvarkė.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Valandų skaičius
Pirmadienis

12.00–18.00

6

Antradienis

11.30–17.30

6

Trečiadienis

11.30–17.30

6

Ketvirtadienis

11.30–17.30

6

Penktadienis

11.30–17.30

6

VISO:

30


Pailgintos dienos grupės veiklos planas

Veiklos sritys

Skiriama laiko per savaitę

I–II klasė,

priešmokyklinė grupė

III klasė

IV klasė

Namų darbų ruoša

Pagal poreikį

90 min.

Komunikacinė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Meninė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pažintinė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Kūno kultūra ir sveikata

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Darbo veikla (žaidimai ir kt.)

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį