lapkričio 2014

Informacinių technologijų konkursas

Mokykloje vyko 7 – 8 klasių informacinių technologijų konkursas. Konkurse dalyvavo 9 mokiniai: L.Galdikaitė, V.Tamašauskaitė, A.Stankevičiūtė, D.Tarnauskaitė, V.Krušinskaitė, V.Kučinskaitė, R.Kairaitytė, E. Degutytė, J.Mirijauskaitė. Geriausiai 8 klasės tarpe sekėsi Viktorijai Kučinskaitei (I vieta) ir Rugilei Kairaitytei (II vieta). Iš 7 klasės mokinių geriausios buvo Vasarė Tamašauskaitė (I vieta) ir Laura Galdikaitė (II vieta).

Išvyka į AB Kauno Baltija Lazdijų siuvimo barą

    Įgyvendinant Integruotą technologijų programą  Šeštokų mokyklos 9 kl. mokiniai vyko į AB Kauno Baltija Lazdijų siuvimo barą, kuriame mokiniai susipažino su siuvėjo specialybe. Siuvyklos direktorė mokiniams papasakojo, kaip nuo drabužio brėžinio gimsta drabužis, kuriuo mes rengiamės, kiek reikia įdėti darbo, kad drabužis būtų gražus, madingas, geros kokybės.

  

Technologijų mokytoja, ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

Trys 8–10 kl. mokiniai: R. Kairaitytė, A. Pakruopytė ir D. Dadurka, dalyvavo NEC organizuotame nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso užduočių klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Mokiniai užduotis atliko kompiuteriu. Laukiame rezultatų.

Protų mūšis

2014 m. lapkričio 20 dieną mokykloje vyko protų mūšis, kurį organizuoja elektros perdavimo sistemos operatorius „LITGRID“. Šiame protų mūšyje varžėsi keturios 9–11 klasių komandos, kurioms reikėjo atsakyti į įvarius klausimus apie elektrą, jos reiškinius, gamybą ir perdavimą ir t. t. Nugalėjo komanda, pasivadinusi „Gyvenimas mažytis, nėra čia ko varžytis“. Komandos nariai 10–11 kl. mokiniai: Augustinas Babarskas, Agnė Bernatonytė, Daivaras Dadurka, Arūnas Ringys, Gintaras Svetlauskas.

  

                                                Fizikos mokytojas Audrius Kazakevičius

Filmo „Dėmesio – maistas“ peržiūra

2014 m. lapkričio 17–21 d. mokykloje vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo dokumentinį publicistinį filmą „Dėmesio – maistas!“. Mokiniai, stebėdami filmą, pamatė, kaip ir kodėl švaistomas maistas, kaip būtų galima bent dalį jo išgelbėti, kaip ši problema yra sprendžiama, kaip maisto švaistymo problemą vertina tie žmonės, kurie skursta, ką apie tai mano suinteresuotos valstybės institucijos.

Rodydami šį filmą stengėmės mokiniams ugdyti sąmoningumą, racionalaus vartojimo įgūdžius. Filmo „Dėmesio –  maistas!“ peržiūra ir aptarimai buvo organizuoti prisijungiant prie Globalaus švietimo savaitės Lietuvoje iniciatyvos.

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

Mokykloje vyko Lietuvos mokinių 9–12 klasių informatikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 5 mokiniai. Geriausiai sekėsi 11 klasės mokiniui Augustinui Babarskui. Sveikiname!

Gerumo link

  Įgyvendinant Šeštokų mokykloje vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,,Gerumo link” mokiniai lankėsi Metelių regioniniame parke. Jau prie lankytojų centro mus pasitiko balinis vėžlys, dzūkiškai vadinamas ,,gelažinė varlė“. Pamatėme per galingą optinę įrangą Dusios ežere plaukiojančių paukščių laukių, gulbių būrius. Vaikai gilino ekologines žinias žaisdami žaidimus ,,Padėk vėžliukams rasti namus“, ,,Kas kur gyvena“, sprendė kryžiažodį. Aplankėme pelkę, pamatėme kur auga spanguolės, Kryžių šventovę, atsigėrėme vandens iš stebuklingo šaltinio, atvykome ir prie Prelomciškės pilialalnio, išgirdome legendą apie šį piliakalnį, lankėmės žvejų gyvenvietėje – Meteliuose, prie Metelio ežero.  Labai daug sužinojome ir pamatėme, grįždami namo kalbėjome kokios gražios ir įdomios vietos, kurios yra šalia mūsų, o šalia gyvendami, mes to nepastebime ir nevertiname.

Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė

 

Verslumo mokymai

  VŠĮ Lazdijų švietimo centras organizavo Šeštokų mokykloje Verslumo mokymus 10-12 kl. mokiniams. Mokymuose dalyvavo VŠĮ Lazdijų švietimo centro metodininkė Edita Gudišauskienė, UAM „Martinetas“ vadovas Martynas Kašelionis, renginių organizatorius Justas Grėbliūnas.

    E. Gudišauskienė pristatė verslo rėmimo programas. M. Kašelionis supažindino su šiuolaikiniu verslu. Su savo sėkmės istorija „Kaip pasiekti sėkmę pradėjus nuo nulio – kūrybiškumo svarba versle“ pasidalino renginių organizatorius J. Grėbliūnas. Mokiniai turėjo galimybę sukurti savo verslo planus, juos pristatyti. Buvo išrinktas geriausias verslo planas.

  

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Tarptautinis konkursas „Bebras 2014“

Šiais metais tarptautiniame „Bebro“ konkurse iš viso dalyvavo 24 985 mokiniai. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 37 moksleiviai:  Senjorai (11–12 kl.) – 6, Juniorai (9–10 kl.) – 11, Kadetai (7–8 kl.) – 7, Benjaminai (5–6 kl.) – 6, Mažyliai (3–4 kl.) – 7. Į rajono 30 geriausiųjų sąrašą pateko: Agnė Šimeliauskaitė – 5 vieta 12 kl. tarpe, Laura Pakruopytė – 8 vieta 12 kl. tarpe, Augustinas Babarskas – 14 vieta 11 kl. tarpe, Lukas Kučinskas – 19 vieta 11 kl. tarpe, Gytis Bernackas – 21 vieta 11 kl. tarpe, Darius Patackas – 26 vieta 11 kl. tarpe, Daivaras Dadurka – 10 vieta 10 kl. tarpe, Karolis Valčeckas – 17 vieta 10 kl. tarpe, Vestina Patackaitė – 22 vieta 9 kl. tarpe, Rigvita Vasiliauskaitė – 25 vieta 9 kl. tarpe, Rugilė Kairaitytė – 12 vieta 8 kl. tarpe, Karolina Šuminskaitė – 16 vieta 7 kl. tarpe, Osvaldas Šalaševičius – 20 vieta 7 kl. tarpe, Agnė Šalaševičiūtė – 28 vieta 5 kl. tarpe, Brigita Salatkaitė – 17 vieta 4 kl. tarpe, Brigita Barynaitė – 23 vieta 4 kl. tarpe, Mangirdas Bagdanavičius – 26 vieta 4 kl. tarpe, Arnas Baravykas – 27 vieta 4 kl. tarpe, Justas Miliauskas – 28 vieta 4 kl. tarpe.

Tarptautinė tolerancijos diena

  Įgyvendinant Šeštokų mokykloje vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,,Gerumo link” mokykloje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Jau visą savaitę mokykloje vyko klasių valandėlės, kurių metu mokiniai aptarė tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius, kūrė TOLERANCIJOS KNYGĄ: piešė piešinius, rašė mintis apie toleranciją ir netoleranciją.

 Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė