Bibliotekos veikla

Bibliotekininkė

Kontaktai: tel. 8 678 05355, el. p. alma.vaisniene@sestokumokykla.lt


Tikslas
– ugdymo kokybės gerinimas ir materialinės bazės turtinimas.

Uždaviniai:

1. Metodinė pagalba mokytojams, mokiniams.

2. Ugdymo proceso aprūpinimas mokymo priemonėmis.