Bibliotekos veikla

Bibliotekininkė Alma Vaišnienė

Kontaktai: tel. 8 678 05355, el. p. avaisniene@gmail.com


Tikslas:
Ugdymo kokybės gerinimas ir materialinės bazės turtinimas.

Uždaviniai:

1. Metodinė pagalba mokytojams, mokiniams.

2. Ugdymo proceso aprūpinimas mokymo priemonėmis.

 

Bibliotekos veikla