birželio 2015

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14-ąją Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Renginys  įvyko Šeštokuose, prie geležinkelio stoties, skverelyje, kur  yra pastatytas kryžius tremtiniams atminti. Čia susurinko  žmonės iš įvairių mūsų rajono vietų, valdžios, įstaigų atstovai prisiminti kas buvo Sovietų Sąjungos su mūsų   tauta daroma, prisiminti  labai skaudžius mūsų istorijos puslapius, pagerbti  žmonių atminimą, kentėjusių tremtyje ir lageriuose.  Apie  masinius  trėmimus  ir okupaciją, jos žalą, padarytą Lietuvai, savo pranešime skaitė istorijos mokytojas E.Januškevičius, tremtinių eiles  ir dainas padainavo mūsų mokyklos mokinės. Taip mokyklos bendruomenė prisidėjo prie šio renginio programos, taip pat talkino jam ruošiantis muzikos mokytoja, mokyklos  direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui.

Animacinio filmo kūrimas

2015 m. mokykla kaip partnerė dalyvauja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus projekte apie animacinių filmų kūrimą „Animacijos edukacinė programa „Etnografinių regionų pasakos“. Projektas vykdomas 2015 metais ir skirtas Etnografiniams regionų metams. Projekto metu mokinių grupė, padedama profesionalios animacijos režisierės Rasos Jonikaitės per 2 val. kuria trumpą animacinį filmuką pagal mokinių gyvenamo etnografinio regiono pasaką.

Continue reading »

Vasaros poilsio stovykla

Mūsų mokykloje nuo 2015 m. birželio 8 d. veikia vaikų dieninė vasaros poilsio stovykla „Per vasarą – nė ašaros“. Programą vaikų vasaros poilsiui parengė ir ją įgyvendina Vaidutė Rinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ir Irena Bernatonienė, pirmos klasės mokytoja. Joms talkina pradinių klasių mokytojos L. Šimeliauskienė, L. Kunigonienė, G. Dvilinskienė, R. Gibienė.

Pasienio fiesta 2015

Šeštokų mokyklos bendruomenė dalyvavo šventėje ,,Mes esame dzūkai – girių karaliai”. Dalyvavome šventinėje eisenoje, kūrėme skulptūrą, kuri atspindėjo įstaigos veiklą. Šventė labai patiko. Daug įdėta darbo, kad visiems būtų gera ir smagu. Dėkojame organizatoriams, šios šventės įkvėpėjams.

Dešimtokų mokslo metų pabaigimas

Mokyklos devintokai surengė gražią šventę dešimtokams mokslo metų baigimo proga. Mokinius pasveikino mokyklos direktorė M. Januškevičienė, pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė, 10 kl. auklėtoja O. Žėkienė. Sveikinimus dešimtokams ir simbolines dovanėles už mokslo metų pasiekimus įteikė devintokai.

 

Mokslo metų uždarymo šventė

6–11 kl. mokiniai susirinko į mokslo metų uždarymo šventę „Mokslo metų pėdsakas mokyklos istorijoje“. Direktorės pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė pristatė mokyklos mokinių ugdymosi pasiekimus, apibendrino mokykloje vykusias veiklas. Mokyklos direktorė M. Januškevičienė mokyklos mokiniams už pasiekimus įteikė padėkas.

 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas

Mokykloje įvyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas. Mūsų tikslas buvo prisiminti ir pagerbti buvusius šalies ir mūsų seniūnijos miestelio tremtinius. Gražvilė Vasiliauskaitė, XI kl. mokinė, perskaitė mūsų seniūnijos tremtinių atsiminimus apie patirtus lagerių vargus, išgyvenimo istorijas. Renginyje dalyvavo mokyklos bendruomenė.

Talentų forumas

Šeštokų mokyklos gabūs ir talentingi mokiniai svečiavosi Želsvos pagrindinėje mokykloje organizuotame renginyje „Talentų forumas“. Mokyklos komandai atstovavo 8 kl. mokinė Rugilė Kairaitytė, kuri skaitė pačios sukurtą tekstą apie Šeštokus, Gytė Burinskaitė eksponavo fotografijos darbus, 11 kl. mokinė Agnė Bernatonytė pristatė savo darbus interjero dizaino srityje, 7 kl. mokinė Vasarė Tamašauskaitė demonstravo savo darbštumą ir kruopštumą pristatydama pačios sukurtus rankdarbius, o 8 kl. mokinė Greta Labenskaitė ir 9 kl. mokinė Melanija Meilutė žiūrovus linksmino dainomis.