Administracija

 

Mokyklos direktorė Alma Burbaitė

Tel. (8 318) 47 219, el. paštas alma.burbaite@sestokumokykla.lt CV

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Vaičeskienė

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Tel. (8 318) 47 219, el. paštas jurgita.vaiceskiene@sestokumokykla.lt   CV

Ūkvedė Virginija Macenkienė 

Tel. (8 318) 47 219, el. paštas virginija.macenkiene@sestokumokykla.lt

Raštvedė Simona Aliukonienė

Tel. (8 318) 47 219, el. paštas simona.aliukoniene@sestokumokykla.lt