gruodžio 2020

Lazdijų r. Šeštokų mokykla sertifikuota OLWEUS vardo mokykla

2012 m. sausio 24 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)V-27 „Dėl Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos
diegimo ir mokyklų sertifikavimo tvarkos patvirtinimo“ ir 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr. OPKUS1-1 – OPKUS1-58, Nacionalinė švietimo agentūra patvirtino, kad mūsų mokykla atitinka Olweus patyčių prevencijos programą ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus, todėl mūsų Lazdijų r. Šeštokų mokyklai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams, t. y. Lazdijų r. Šeštokų mokykla sertifikuota OLWEUS vardo mokykla.
Pasitinkant gražiausias metų šventes mus ši žinia labai pradžiugino. Tai visos mokyklos bendruomenės svarus indėlis vykdant šią programą.

Kviečiame pasigrožėti…

ankstyvojo integruoto ugdymo Šeštokų skyriaus mokinukų darbais

…ir vyresniųjų darbais! 

Paskelbti konkurso „Žiemos fantazija 2020“ nugalėtojai

Džiaugiamės, kad tarp mūsų mokyklos mokinių yra nacionalinio konkurso „Žiemos fantazija 2020“ laureatė. Sveikiname Miglę Klimavičiūtę, 5–6 kl. kategorijoje nugalėjusią atvirukų / piešinių  konkurse. 3500 konkurso dalyvių kūrė ir dalijosi savo darbais. Ačiū visiems mūsų mokyklos mokiniams, kurie kūrėte, dalijotės savo mintimis ir darbais, domėjotės informacinėmis technologijomis.

Nugalėtojų darbai  http://kaledos.nkkm.lt/index.php/nugaletojai

 A.Kancevičienė, IT mokytoja

Lazdijų rajono 32 – osios respublikinės moksleivių informatikos olimpiados antrasis etapas

Gruodžio 15 d. vyko Lazdijų rajono 32 – osios respublikinės moksleivių informatikos olimpiados antrasis etapas. Pirmą kartą olimpiada vyko nuotoliniu būdu. Jaunesniųjų grupėje (9 -10 kl.) II vietą laimėjo 9 kl. mokinys Paulius Bansevičius.

A.Kancevičienė, IT mokytoja

Dėmesio!

Artėjant žiemos šventėms Kalėdoms ir Naujiesiems metams, primename moksleiviams ir jų tėveliams apie galinčius kilti pavojus dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo – informacija moksleiviams ir jų tėvams.

AKTUALIAUSIA INFORMACIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVELIAMS NUO GRUODŽIO 16 DIENOS

  • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu. Rekomenduojama ikimokyklinę grupę lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  • Mokinių atostogos:
  • besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
  • besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d.
  • Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas pasibaigus mokininių atostogoms nuo 2021 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Pagrindinis ugdymas pasibaigus mokininių atostogoms nuo 2021 m. sausio 6 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.
  • Visos kontaktinės veiklos vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu.
  • Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais bei valstybės ar savivaldybės lygio rekomendacijomis ir atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo visoje mokykloje, atskirose klasėse ar grupėse. Apie visus pasikeitimus mokyklos administracija nedelsiant informuos mokinių tėvus.

Kalėdų senelis visgi atvyko!!!

Kalėdų senelio dirbtuvėse plušo nykštukai: rašė, raitė dailius kaspinus, rišo ir supakavo daugybę knygų. Nenuilsdami dirbo tam, kad pačios linksmiausios ir pačios įdomiausios knygos pasiektų mažuosius: darželinukus, ikimokyklinukus ir pradinukus (I–IV klasių mokinius). Įdomių istorijų ir neužmirštamų akimirkų visiems linkėjo Kalėdų senelis, atnešęs šias dovanas Šeštokų mokyklos mokinukams. Labai gaila, kad Kalėdų senelis su mokinukais bendravo tik vaikščiodamas aplink mokyklą, nors vaikučiai būtų mielai padėję jam įlipti per langą…