Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Alma Vaišnienė

Kontaktai: tel. 8 678 05355, el. p. alma.vaisniene@sestokumokykla.lt

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos socialinio pedagogo darbo grafikas 2022–2023 m. m.

Tikslas – pagalba mokiniams.

Uždaviniai:

1. Materialinės pagalbos teikimas socialiai apleistiems ir socialiai remtiniems mokiniams.

2.  Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas.

3.  Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas ir drausmės bei pamokų lankomumo gerinimas.

4.  Tiriamosios veiklos organizavimas ugdymo procese.