Asmens duomenų apsauga

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika – atsisiųsti

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės – atsisiųsti

Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas – atsisiųsti