Asmens duomenų apsauga

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika - atsisiųsti

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės - atsisiųsti

Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas - atsisiųsti