Turtas

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Lazdijų r. Šeštokų mokyklos patikėjimo teise valdomo išnuomoto nekilnojamojo turto sąrašas

 

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas išnuomojamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 5TS-1352 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija apie vadovėlių ir mokymosi priemonių įsigijimą per 2019 m.