Turtas

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Lazdijų r. Šeštokų mokyklos patikėjimo teise valdomo išnuomoto nekilnojamojo turto sąrašas


Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas išnuomojamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos be  konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija apie vadovėlių ir mokymosi priemonių įsigijimą per 2019 m.