Prisiminėme talentingąjį Balį Sruogą

Spalio 19 d. minėjome vieno žinomiausių lietuvių rašytojų, klasiko B. Sruogos 70-ąsias mirties metines. Stendą, skirtą rašytojo atminimui, paruošė bibliotekininkė A. Vaišnienė, o pamoką-minėjimą 8–9 klasių mokiniams vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos A. Rutkauskienė ir A. Paciukonienė. Mokytojos papasakojo vaikams apie rašytoją, jo gyvenamąjį laikotarpį, kraupius patyrimus koncentracijos stovykloje. Taip pat kalbėjomės apie žymiausią B. Sruogos romaną „Dievų miškas“ ir pagal jį pastatytą meninį filmą, diskutavome, kodėl žmonės virsta žvėrimis. Įdomu buvo palyginti ir įvertinti, kaip savitas B. Sruogos rašymo stilius perteikiamas filmuotoje medžiagoje (žiūrėjome filmo ištrauką, o paskui klausėmės tos pačios skaitomos ištraukos. Pamokos-minėjimo refleksija – mokinių laiškai rašytojui.

Netradicinė tradicinių dalykų pamoka

Spalio 18 d. mūsų mokyklos 8 kl. mokiniams buvo vedama integruota chemijos ir lietuvių kalbos pamoka „Kuo tankis skiriasi nuo tanko arba raktinių žodžių svarba suvokiant užduotį“. Pamokos esmė – išmokti skaityti užduotis, žinoti, kuris žodis tekste yra svarbiausias, kitaip sakant, „iššifruoti“ klausimus. Taip pat mokiniai tapo „teksto detektyvais“ – gavę teksto ištrauką turėjo gvildenti smulkmenas ir pasakyti, apie kokią medžiagą kalbama. Dar viena pamokos veikla – darbo plano sudarymas, t. y. aštuntokams reikėjo užrašyti veiksmų seką, kaip jie spręstų chemijos uždavinį.

Išvada: norint teisingai atlikti tiek kalbinę, tiek skaičiavimo užduotį, būtina mokėti ne tik perskaityti klausimą ar sąlygą, bet ir suprasti, ko yra reikalaujama.

Integruota chemijos ir lietuvių kalbos pamoka

Chemijos mokytoja T. Radzevičienė,

Lietuvių k. mokytoja A. Paciukonienė

Išvyka į Vilniaus nacionalinį dramos teatrą

Vykdydami vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą „Gerumo link“ spalio 18 dieną 8–10 klasių mokiniai išvyko į Vilniaus nacionalinį dramos teatrą žiūrėti spektaklio pagal A. Čechovo dramą „Trys seserys“.

Režisierė Yana Ross rašė:A. Čechovas į praeitį žiūri labai pragmatiškai ir ciniškai. Kai, pavyzdžiui, vienas iš personažų sako, kad po dviejų šimtų metų žmonės pasikeis, tai skamba kaip puiki gydytojo ironija. Žmogaus atmintis trumpa, ir jeigu jis tam tikrų dalykų nepatirs savo kailiu, iš praeities nepasimokys. Labai patogu kaltinti dabartinę kartą ir laiką, nostalgiškai kalbėti apie praeitį, kai viskas buvo lėčiau, mandagiau ir pigiau… Bet tai ir yra senosios kultūros demaskavimas, generacijų duobė, kurią A. Čechovas išryškina.“

Socialinė pedagogė A. Vaišnienė

 

Šaškių varžybos mokykloje

Vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą „Gerumo link“ spalio 13 dieną mokykloje buvo surengtos šaškių varžybos. Pirmajame etape dalyvavo 11 pradinių klasių mokinių. Geriausiai pasirodė Justas Vievesis (2 kl.), Austėja Pranckevičiūtė (3 kl.), Deivydas Račius (3 kl.),  Vilius Bubinas (4 kl.) ir Dorianas Murauskas (4 kl.).

5–10 klasių turnyre dalyvavo 23 mokiniai. Geriausiai pasirodė 10 klasės mokinė Laura Galdikaitė. II vietą užėmė Kajus Armalis (9 kl.), III vietą – Karolina Šuminskaitė ir Edvinas Petrauskas, 10 klasės mokiniai. Visi dalyvavusieji gavo po simbolinę atminimo dovanėlę.

Turnyro metu mokiniai bendravo su savo bendraamžiais, dalijosi savo gerąja patirtimi, įgijo socialinių įgūdžių, gražaus ir kultūringo elgesio, atrado patrauklią laisvalaikio praleidimo formą. Ir toliau mokiniai per pertraukas noriai žaidžia šaškėmis.

Socialinė pedagogė A. Vaišnienė

 

Mokinių savivalda

Spalio 3 dieną Šeštokų mokyklos mokinės Laura Galdikaitė ir Agnė Malažinskaitė dalyvavo ir turėjo balso teisę renkant Lietuvos moksleivių sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininką. Šiais metais rinkimuose dalyvavo 2 kandidatai: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleivis Arnas Žuklija ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos moksleivė Augustė Žėkaitė. Pirmininko rinkimus vieno balso persvara laimėjo Augustė Žėkaitė. Ji Lietuvos moksleivių sąjungos Lazdijų skyriui pirmininkaus antrus metus iš eilės.

Renginio, kuriame buvo renkamas Lietuvos moksleivių sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininkas, metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas ir jaunimo reikalų koordinatorė Dovilė Lynykienė susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos Lazdijų rajono mokinių savivaldų informavimo centro savanoriais bei Lazdijų rajono savivaldybių mokyklų savivaldų atstovais. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas kalbėjo apie moksleivių savivaldų svarbą, jų stiprinimo galimybės. Akcentavo, kad mokinių nuomonė yra labai svarbi tiek savivaldybei, tiek mokyklai, todėl ragino drąsiai kreiptis į jį iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms bei žadėjo visada juos išklausyti bei esant galimybei padėti.

Susitikime dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinių savivaldos atstovės Laura Galdikaitė ir Agnė Malažinskaitė bei mokyklos mokinių savivaldos koordinatorė, socialinė pedagogė Alma Vaišnienė.

 

Mokyklos mokinių savivaldos koordinatorė, socialinė pedagogė Alma Vaišnienė

Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLA

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO PROGRAMOS

VYKDOMŲ RENGINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Vykdymo priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

Vieta

Programos vykdytojų pasitarimas organizaciniais klausimais.

Rugsėjo mėn.

S. Ažukienė

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Gabiems vaikams (ir jų tėvams) edukacinė programa „Rytiečių tapyba“.

Spalio mėn.

R. Kulakauskienė

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Gabių vaikų išvyka į Vilnių. Apsilankymas Energetikos ir technikos muziejuje bei Vilniaus universiteto planetariume.

Spalio mėn.

T. Radzevičienė

A. Kazakevičius

Vilnius

Cheminiai ir biologiniai vandens tyrimai.

Spalio mėn.

T. Radzevičienė

A. Kazakevičius

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Anglų k. popietė gabiems mokiniams bei jų tėvams „Enjoy being together!“.

Lapkričio mėn.

S. Ažukienė

I. Bernatonienė

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Parengti, apibendrinti ir pristatyti bendruomenei ataskaitas apie programos atlikimą, jos rezultatus.

Lapkričio mėn.

S. Ažukienė

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

 

„Piliakalnių metai 2017“

VšĮ „Žemaičių tapatybės institutas“ ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga organizavo meninių darbų konkursą „Piliakalnių metai 2017“.

Ketvirtos klasės mokiniai pasidalino savo išvykos „Ant  piliakalnio žilo“ akimirkomis ir sukurtais meniniais darbais.

4 kl. mokytoja I. Bernatonienė

 

Mokomoji pažintinė išvyka

Spalio 17 dieną mūsų mokyklos 9 klasės mokiniai su technologijų mokytoja R. Kulakauskiene ir socialine darbuotoja A. Vaišniene vyko į mokomąją pažintinę kelionę į Lazdijus. Šios išvykos metu Lankėmės VšĮ Lazdijų ligoninėje, Lazdijų krašto muziejuje, Lazdijų viešojoje bibliotekoje bei Jaunimo centre, IĮ „Lazdijų duona“, kepykloje. Visose įmonėse mokiniai gilino žinias apie Lietuvos ūkio šakas, susipažino su įvairių įmonių vykdomos veiklos specifika, darbo ypatumais, reikalingomis tai sričiai profesijomis, moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su įmonių veikla iš vidaus, ne tik sužinoti apie svarbiausias įmonių funkcijas, kasdienį darbą, bet ir pabendrauti su darbuotojais.

Pamatyti, sužinoti  ir išmokti buvo ką, tad parsivežtos žinios, įspūdžiai ne tik pagilins bei įtvirtins pamokų medžiagą, bet ir padės moksleiviams galvojant apie ateitį, renkantis profesiją.

Technologijų mokytoja R. Kulakauskienė,

Socialinė darbuotoja A. Vaišnienė

Technologijų mokytojų edukacinė išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Spalio 10 dieną mūsų mokyklos technologijų mokytojai dalyvavo  pažintinėje-edukacinėje išvykoje, kurioje susipažino su  Dzūkijos nacionaliniame parke esančiais kaimais, juose tebegyvuojančiomis senovės dzūkų tradicijomis, amatais ir papročiais.

Kartu su viso rajono technologijų mokytojais mūsų mokyklos mokytojai kaimo turizmo sodyboje išbandė savo kulinarinius gabumus užmaišydami grikinę babką, lankėsi Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate, kur susipažino su pelkės ir miško augmenija, pasivaikščiojo gamtiniu mokomuoju pėsčiųjų taku. Marcinkonių etnografinėje sodyboje susipažino su edukacinėmis sodybos-muziejaus veiklomis, renginiais, muziejuje saugomais eksponatais ir jų paskirtimi. Aplankė Zervynų kaimą, kuris unikalus trobesiais, bei kryžkelėse stovinčius kryžius, papuoštus baltomis prijuostėlėmis. Gido vedini apžiūrėjo drevinę pušį ir išlikusį medinį antkapinį paminklą Zervynų kaimo kapinaitėse, klausėsi pasakojimo apie drevinę bitininkystę.

Išvykoje įgytą patirtį mokytojai pritaikys savo darbo praktikoje.

 

Dailės ir technologijų mokytoja Rita Kulakauskienė

 

Piešinių konkursas „Piliakalnių Lietuva”

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras paskelbė respublikinį piešinių konkursą „Piliakalnių Lietuva“.

Į konkursą buvo išsiųsti ketvirtos klasės mokinių D. Murausko, V. Bubino, G. Pakruopio, L. Galdikaitės, A. Mitrikevičiaus, L. Jonavičiūtės, G. Burakovaitės darbai.