Projektai

„Sveikata visus metus 2021“

Projektas „Lyderių laikas 3“

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto „Praleisk laisvalaikį kitaip“ veikla „Pažink savo kraštą“

 Vaikų ir paauglių nusikalstamumo programa ,,GERUMO link“

Etninės kultūros projektų finansavimo projektas „Te gimsta Tauta iš mažo žmogaus“

Projektas „Olimpinė karta“: „Aktyvi ir kūrybinga Šeštokų mokyklos bendruomenė“

Vaikų vasaros ir poilsio stovykla „Per vasarą nei ašaros“

 Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas „Ir mes mokame daryti stebuklus“

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Projektas „Kam to reikia?“

Projektas „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Sveikatinimo programa Šeštokų mokykloje „Sveika šeima, sveikas vaikas“

Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“

Projektas „Sveikatiada“

Projektas „Žalių idėjų mokykla“

Projektas „Kamštelių vajus“

Projektas „Eksperimentuok! Išmok! Sužinok! Sukurk!“

Į pradžią