Projektai

 

1. GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO PROJEKTAS „IR MES MOKAME DARYTI STEBUKLUS“

 Šiais metais mokykla dalyvauja Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekte „Ir MES mokame daryti stebuklus“. Gavę finansavimą buvome išvykę į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Žiūrėjome kupiną paslapties ir stebuklų, poezijos ir grožio Piotro Čaikovskio baletą „Spragtukas“. Su gabiais dailei ir technologijoms mokiniais kūrėme paveikslus ant šilko, kuriuos eksponuosime mokykloje. Labai džiaugiamės, kad projekto pagalba, galime skatinti mokinius ir toliau garsinti mokyklą savo žiniomis, gebėjimais ir pasiekimais.

Projekto vadovė technologijų mokytoja A. Burbaitė

2.PROJEKTAS „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME

 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

3. PROJEKTAS  ,,KAM TO REIKIA?”

 Mokytojams ir darbdaviams didelį susirūpinimą kelia tai, kad daugelis mokyklą baigiančių moksleivių negeba praktiškai pritaikyti žinių, įgytų mokykloje. Nuolat kintančiame pasaulyje mokytojui sudėtinga suteikti moksleiviams pakankamai informacijos apie įvairias profesijas ir verslo sritis, naujausias technologijas. Neretai dėl nepakankamų sąsajų tarp mokykloje įgijamų žinių ir praktinio pasaulio mokiniams tampa neįdomu mokytis. Tad svarbu, kad į pagalbą mokytojui ateitų praktikas, galintis papasakoti apie savo organizaciją ir darbą, įgytų žinių pritaikymą ir organizacijoje reikalingus įgūdžius.Profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia?!“ pagrindinis tikslas – didinti moksleivių motyvaciją ir kūrybiškumą, padėti jiems pasirinkti profesiją. Projekto iniciatoriai „Omnitel“ ir „Swedbank“ sukūrė šį projektą siekdami pagelbėti savo srities profesionalams, ieškantiems prasmingos savanorystės galimybių, bei mokytojams, siekiantiems sudominti savo mokinius bei padėti jiems perprasti verslo ir kitų organizacijų pasaulį.

Projekto pagrindinė ašis – portalas www.kamtoreikia.lt Čia susitinka įvairių sričių praktikai ir mokytojai. Portale siūlomos įvairaus pobūdžio veiklos – nuo praktiko dalyvavimo pamokoje iki ekskursijos į organizaciją ar „šešėliavimo“ – galimybės moksleiviui praleisti dalį dienos su organizacijos darbuotoju.

Kad galėtumėte prisijungti prie projekto, Jums reikia užsiregistruoti internetiniame portale www.kamtoreikia.lt

Daugiau informacijos: Živilė Drėgvaitė “Kam to reikia?!” projekto koordinatorė zivile@kamtoreikia.lt Tel.:+370615 14 339

4.PROJEKTAS ,,MUZIEJUS-MOKYKLA-MOKSLEIVIS. MUZIEJŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ NACIONALINIS PARTNERYSTĖS TINKLAS”

Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, partnerio-muziejaus neformaliojo švietimo edukacinė programa „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“.

5. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMA ,,GERUMO LINK” 

Vykdydami vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą ,, Gerumo link“ mokyklos mokiniai dalyvavo mokomoje – pažintinėje išvykoje į Vilnių. Išvykos metu mokiniai aplankė Televizijos bokštą, ten esantį memorialą Sausio 13-osios aukoms atminti, stebėjo Vilnių iš ,,paukščių tako“, aplankė Antakalnio kapines, Šv. Petro ir Povilo, Šv. Onos bažnyčias, Vilniaus arkikatedrą baziliką, Gedemino pilį, genocido aukų muziejų.

Edukacinė pamoka ,,Gėlių kampelių kūrimas“ aplinkoje kurioje augu ir mokausi.

Programos metu mokykloje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas, visų klasių mokiniai gamino ,,tolerancijos skėčius“ ir juos pristatė.

6.APLINKOSAUGINIS PROJEKTAS ,,GYVENU ŠVARIAI, AUGU SVEIKAI” 

http://www.slideboom.com/presentations/659637/Aplinkosauginio-projekto-%22Gyvenu-%C5%A1variai%2C-augu-sveikai%22-pristatymas

 

7.SVEIKATINIMO PROGRAMA ŠEŠTOKŲ MOKYKLOJE ,,SVEIKA ŠEIMA, SVEIKAS VAIKAS”.

Tikriausiai nėra nė vienos mamos ar tėčio, kurie nenorėtų, jog jų vaikas užaugtų sveikas ir stiprus. Vaikų požiūris į savo sveikatą, fizinio aktyvumo poreikis labai priklauso nuo tėvų įgūdžių rūpintis savo sveikata, noro ją palaikyti ir stiprinti. Kuo tėvai labiau rūpinasi savo sveikata, tuo ir jų vaikų požiūris į savąją bus palankesnis. Stipri sveikata padeda žmogui ne tik gerai jaustis fiziškai, bet ir kokybiškai gyventi, lengviau realizuoti savo tikslus ir idėjas, įveikti iškilusius sunkumus ir kliūtis.

2013-ieji – Sveikatingumo metai. Norėdama įprasminti šių metų idėją, Lazdijų r. Šeštokų mokykla siekė aktyviai įtraukti mokyklos bendruomenę į sveikatingumo renginius, parengdama ir įgyvendindama sveikatingumo programą „Sveika šeima, sveikas vaikas“. Mūsų suplanuotų sveikatingumo veiklų tikslas – ne tik supažindinti mokyklos bendruomenės narius su sveikos gyvensenos principais, bet ir formuoti sveiko gyvenimo įgūdžius, sutelkiant bendrai veiklai vaikus, tėvus ir pedagogus, formuoti glaudesnius ir šiltesnius tarpusavio santykius, organizuoti kaimo jaunų žmonių ir jų tėvų užimtumą, užkirsti kelią psichotropinių medžiagų vartojimui bei nusikalstamumui. Programos „Sveika šeima, sveikas vaikas“ veiklas įgyvendinome 2013 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Rugsėjo 25 d. 17 mokinių grupė kartu su pedagogais dalyvavo edukaciniame užsiėmime Druskininkų vandens parke, sportavo ir sėmėsi jėgų jūros bangų baseine, sūkurinėse voniose, išbandė nusileidimo kalnelius. Beveik po mėnesio, spalio 17 d., Šeštokų mokykloje minėjome Pasaulinę maisto dieną ir kartu šventėme Rudenėlio šventę. Priešmokyklinės grupės ir 1–12 klasių mokiniai pristatė patiekalus, pagamintus iš natūralių produktų – rudens gėrybių, vaišino jais visus bendruomenės narius. Lapkričio mėnesį Šeštokų mokyklos sporto salėje rinkosi pradinių klasių mokiniai ir jų tėveliai į šeimų estafečių varžybas. Su dideliu azartu rungėsi vaikų su tėveliais ar mamytėmis poros. Taip pat sulaukėme ir svečio – lapkričio 25 d. mūsų mokykloje lankėsi pasaulio štangos spaudimo čempionas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos auklėtinis Klaudijus Malevskis. Jaunasis sportininkas pristatė savo pasiekimus, papasakojo apie treniruotes ir mėgstamiausią sporto šaką, dalijosi žiniomis apie sveiką gyvenseną, sportininko gyvenimo būdą bei nuoširdžiai bendraudamas atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus. Tą pačią savaitę Šeštokų mokykloje vyko šeimų krepšinio turnyras 3×3. Varžybose atkakliai kovojo 4 šeimų komandos. Varžybų nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir padėkomis, o žiūrovai turėjo progą pamatyti daug gražaus žaidimo akimirkų. Programos „Sveika šeima, sveikas vaikas“ veiklas padėjo organizuoti kūno kultūros mokytojai G. Umbrienė ir K. Žilinskas, pradinių klasių mokytojos L. Šimeliauskienė, L. Kunigonienė, G. Dvilinskienė ir I. Bernatonienė, dailės mokytoja R. Kulakauskienė, Šeštokų mokyklos tarybos narys, Šeštokų seniūnijos seniūnaitis R. Šertvytis.

J. Vaičeskienė, projekto programos „Sveika šeima, sveikas vaikas“ koordinatorė, Šeštokų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja

 8.DARNAUS VYSTYMOSI ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMA ,,DARNI MOKYKLA”. Atsisiųsti

 

9.PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA.”    http://www.sveikatiada.lt/lt/page/apie

13. ,,KAMŠTELIŲ VAJUS.”
14.Projektas ,,GERUMO LINK.”

Vykdydami vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,, Gerumo link“ – apsilankėme Molėtų observatorijoje, etnokosmologijos muziejuje kartu su geografijos mokytoja Birute Jurkoniene ir socialine pedagoge Alma Vaišniene. Čia mokiniai turėjo galimybę rankose palaikyti kosminį ateivį meteoritą, pasigrožėjo visatos vaizdais, pasikėlė į 30 metrų apžvalgos aikštelę, pasigrožėjo nuostabiomis Aukštaitijos apylinkėmis.
Observatorijoje mokiniai susipažino su Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienomis,
teleskopais, nuostabaus grožio spalvotomis planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų nuotraukomis, pamatė kaip naudojamas 165 cm skersmens teleskopas – didžiausias mokslinės paskirties įrenginys Šiaurės Europoje. Sužinojo atsakymus į jiems rūpimus klausimus, o klausimų vaikai turėjo daug. Kelionės metu patyrėme daug nuostabių ir nepamirštamų akimirkų, daug sužinojome, pamatėme, bendravome…
Pakeliui sustojome Trakų pilyje… Kelionės metu mokiniai praplėtė savo žinias geografijos, istorijos, biologijos, astronomijos temomis. Kelionė mokiniams paliko labai daug įspūdžių. Vaikai daug uždavė klausimų ekskursijos vadovams, buvo labai žingeidūs, visi lankėsi pirmą kartą, džiaugėsi, kad pavyko jiems atvykti programos dėka. Paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną mokykloje, vykdydami vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,,Gerumo link“. Šių metų simbolis buvo baltas balandis. Visos klasės gavo užduotis kas ką turi padaryti, pradinių klasių mokiniai darė balandžius, vienos klasės ruošė vaizdelius, kitos vaidino, dar kiti pateikė filmuotą medžiagą tolerancijos tema. Renginį vedė 9 klasės mokinė Laura Galdikaitė ir 8 klasės mokinė Agnė Malažinskaitė. Klasių valandėlių metu su mokiniais buvo aptarta žodžio ,, tolerancija“ prasmė ir reikšmė, mokiniai analizavo tolerancijos bei netolerancijos pavyzdžius iš kasdienių gyvenimo situacijų, iš mokyklos gyvenimo. 5 klasės mokiniai piešė piešinį panaudodami Tolerancijos paukščio simbolį, klasėje visi kartu su auklėtoja aptarė. Vyko prevenciniai užsiėmimai ,,Būti atsakingu“ klasėse, draugiškos sporto varžybos.
Mokiniai bendravo ir bendradarbiavo ne tik su savo bendraamžiais, bet ir su įvairaus amžiaus mokiniais, dalinosi gerąja patirtimi, sustiprėjo socialiniai įgūdžiai, išmoko gražaus ir kultūringo elgesio bei bendravimo.
Programos dalyviai įgijo kūrybinių gebėjimų, atsakomybės už savo bei kitų neatsakingus veiksmus ir elgesį. Moksleiviai atrado jiems patrauklių netradicinių laisvalaikio praleidimo formų tai domėjimasis geografija, astronomija, nes labai jiems paliko didelį įspūdį kelionė į Molėtus. Bendruose renginiuose mokiniai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, sustiprėjo tarpusavio ryšiai.

Alma Vaišnienė, programos ,,Gerumo link“ vadovė, Šeštokų mokyklos vyr. soc. pedagogė

15.Projektas ,,„EKSPERIMENTUOK! IŠMOK! SUŽINOK! SUKURK!“

2016 mokslo metais mokykla dalyvavo Gabių bei talentingų vaikų ugdymo projekte „Eksperimentuok! Išmok! Sužinok! Sukurk!“. Iš projekto finansavimui skirtų lėšų gabiems mokiniams buvo suorganizuota išvyka į Vilnių. Kelionės metu aplankėme Katedros požemius bei domėjomės ir gilinome savo žinias Valstybės pažinimo centre. Dailės ir technologijų mokytoja kartu su gabiais mokiniais surengė mandalų bei vitražiniais dažais ant stiklo tapytų darbelių parodas.  Gerai besimokantys anglų k. mokiniai dalyvavo popietėje Let‘s Talk English.

Mokiniai netradicinės pamokos, išvykos, mandalų gamybos bei anglų k. popietės metu turėjo galimybę ne tik eksperimentuoti, išmokti, sužinoti, sukurti, bet ir geriau pažinti save, lavinti bendravimo, lyderystės, kūrybingumo, išradingumo savybes. Džiugu, kad tokių projektų metu galime prisidėti prie mokinių svajonių, tikslų, troškimų įgyvendinimo. Projekto vadovė anglų k. mokytoja S. Ažukienė

Į pradžią