balandžio 2014

Susitikimas

   Šeštokų mokyklos 10 kl. mokiniai vyko į susitikimą su Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriaus stebėsenos ir paslaugų skyriaus vyriausiąja specialiste Sandra Liaukevičiūte, kuri mokinius supažindino su 2014 m. darbo rinkos prognozėmis, su įsidarbinimo galimybių barometru, išvardino paklausiausias profesijas Lietuvos ir rajono darbo rinkoje, kaip planuoti savo karjerą. Taip pat supažindino su Jaunimo darbo centro veikla.

 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Motinos dienos minėjimas

Mokykloje įvyko Motinos dienos minėjimas.Nuotaikingą koncertą mokyklai padovanojo Lazdijų Meno mokykla. Tariame nuoširdų ačiū mokiniams ir jų mokytojams.

Jaunųjų dviratininkų varžybos

Balandžio 29 d. mūsų mokykloje vyko Jaunųjų dviratininkų varžybos. Jose dalyvavo 12-14 metų mokiniai. Jie atliko teorines ir praktines užduotis. Labiausiai visus domino figūrinis važiavimas :ilgų lentelių koridoriumi, trumpų lentelių koridoriumi, siauru keliu, aštuonetuku, vingiuotu keliu, kliūties peršokimu, gyvatuku.

       Geriausiai sekėsi įveikti konkurso užduotis Petrauskui Edvinui -6 kl., Šalaševičiui Osvaldui-6kl., Vilčinskui Deividui -6 kl. Sveikiname juos.
Sklandžiam konkurso organizavimui labai trukdė techniškai tvarkingų dviračių stygius.

Saugus ratas

Mokykloje įvyko ,,Saugaus rato” I etapo varžybos, kurias organizavo mokytoja Birutė Jurkonienė.

Vaikų Velykėlės 2014

   Šeštokų mokyklos priešm. gr. vaikai, 1-4, 6-7 kl. mokiniai dalyvavo Naisių vasaros konkurse „Vaikų Velykėlės 2014“. Mokiniai puošė Didįjį margutį (2 m aukštis, 1 m plotis) spalvotomis popierinėmis gėlėmis. Taip pat mokyklos kieme rideno Velykinius kiaušinius, rungėsi įvairiose estafetėse.

Karjeros naktis

Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“, mūsų mokyklos 10-11 kl. mokinės 2014-04-25 dalyvavo Karjeros naktyje, kuri vyko Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje.
Renginį vedė Lietuvos mokinių švietimo karjeros konsultantai – Virginija Alasevičienė, Mindaugas Samuolaitis ir Robertas Šunokas.
Renginio metu buvo aptarta Praktikos savaitė, kuri rajone vyko kovo 3-5 dienomis, mokiniai susipažino su karjeros galimybėmis, mokėsi pristatyti save darbdaviui, kaip bendrauti per pokalbį dėl darbo. Per žaidimus komandose mokėsi komandinio darbo įgūdžių, lyderystės principų.

Ugdymo karjerai koordinatorė Alma Burbaitė

 

Konkursas ,,Olympis 2014″

Baigėsi edukacinis konkursas ,,Olympis 2014″.  Konkurse dalyvavo 21 mūsų mokyklos moksleivis. Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“.  I, II, III laipsnio diplomus laimėjo: Rita Matulevičiūtė (lietuvių k. konkurse – II laipsnio diplomas), Augustinas Babarskas (lietuvių k. konkurse – III  laipsnio diplomas), Dovilė Krunglevičiūtė  (matematikos konkurse – II laipsnio diplomas), Rugilė Kairaitytė (geografijos konkurse – I laipsnio diplomas), Vasarė Tamašauskaitė (geografijos konkurse – II laipsnio diplomas), Karolina Šuminskaitė (geografijos konkurse – III  laipsnio diplomas), Viktorija Baudytė (istorijos konkurse – III laipsnio diplomas). Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą: Aurelijai Paciukonienei, Birutei Jurkonienei, Alinai Kancevičienei, Edvardui Januškevičiui.

Forumo teatro spektaklis

7 klasės mokiniai 2014-04-23 dalyvavo Lazdijų švietimo centro organizuojamame Forumo teatro spektaklyje „Aplinka ir aš: kaip keistis“, kuris vyko Lazdijų viešojoje bibliotekoje. Spektaklio metu aktoriai kartu su žiūrovais sprendė mums visiems svarbias gamtos apsaugos problemas, esančias mūsų artimiausioje aplinkoje.

   Mokiniai ne tik stebėjo spektaklį, bet ir buvo aktorių paversti į aktyvius veikėjus. Galėjo aktyviai diskutuoti, spręsti scenoje matomą problemą, nulemti spektaklio baigtį.

 

7 klasės auklėtoja A. Burbaitė

Piešinių ir darbelių paroda „Velykų varpai“

   Ankstyvą pavasarį, bundant gamtai, į mūsų namus ateina graži  šventė – Šv. Velykos. Margutis senovėje buvo laikomas derlingumo, gamtos pabudimo simboliu. Artėjančių Velykų proga   priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokiniai surengė piešinukų ir darbelių parodėlę ,,Velykų varpai“.

 

,,Darom 2014″

2014 – 04-11 įvyko mokyklos bendruomenės talka ,,Darom 2014″.  Talkos dalyviai tvarkė  mokyklos teritoriją, o 12 klasės mokiniai – Kalniškės mūšio vietą.