Vaiko gerovės komisija

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

2022–2023 m. m.

Pirmininkas – Jurgita Vaičeskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotojas – Skaistė Šerkšnienė, logopedė, spec. pedagogė.

Sekretorius – Ženeta Stankevičienė, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:

Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė.

Sandra Ažukienė, anglų k. mokytoja.

Gita Dvilinskienė, pradinių klasių mokytoja.

Liana Audzevičienė, Šeštokų seniūnijos seniūnė.

Anželika Valasevičienė, muzikos, tikybos mokytoja.

Ona Žėkienė, matematikos mokytoja.

Informacija apie Vaiko gerovės komisiją.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Krizių valdymo tvarkos aprašas.

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka.

Vaikai seka tavo pavyzdžiu.

Rekomenduojami filmai tėvams ir vaikams.