Vaiko gerovės komisija

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

2020-2021 m. m.

 

Pirmininkas – Jurgita Vaičeskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotojas – Skaistė Šerkšnienė, logopedė.

Sekretorius – Daiva Mazurkevičienė, raštvedė.

Nariai:

Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė.

Rima Petrauskienė, biologijos, gamta ir žmogus mokytoja.

Gita Dvilinskienė, pradinių klasių mokytoja.

Liana Audzevičienė, Šeštokų seniūnijos seniūnė.

Birutė Jurkonienė, geografijos ir istorijos mokytoja.

Ona Žėkienė, matematikos mokytoja.

 

 

 

Informacija apie Vaiko gerovės komisiją.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Krizių valdymo tvarkos aprašas.

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka.

Vaikai seka tavo pavyzdžiu.

Rekomenduojami filmai tėvams ir vaikams.