Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybės
1. Virginija Macenkienė Ūkvedė
2. Birutė Mikalauskienė Valytoja
3. Roma Sukackienė Valytoja
4. Marija Kararinienė Valytoja
5. Roma Kmieliauskienė Valytoja
6. Vita Valasevičienė Valytoja
7. Eugenijus Ribinskas Kiemsargis
8. Algimantas Narkevičius Einamojo remonto darbininkas
9. Vitas Kunigonis Vairuotojas
10. Daivis Žmuidina Vairuotojas
11. Daiva Mazurkevičienė Raštvedė