balandžio 2020

Mieloms Mamytėms!

Mes linkim daug sveikatos,
Kantrybės, laimės, džiaugsmo,
Žiedų gegužio balto
Ir metų kuo ilgiausių.
O dienos tegul skuba,
Mes jų nesulaikysim.
Didžiausią ačiū tariam
Už viską tau, mamyte!
Už ašarą nekaltą
Nukritusią ant skruosto.
Už sniegą baltą baltą,
Sudėtą miegui bluostą.
Už pirmą mūsų žingsnį
Į tą didžiulį kelią.
Už tavo švelnią ranką
Ant vaikiškų galvelių.
Už tai, kad esam šiam pasauly,
Dėkojame tau, mama!

MAMA… Mamytė, motulė, motinėlė… Kaip tik nevadina vaikučiai savo mamyčių… Tai pats brangiausias ir reikalingiausias žodis jų gyvenime. Visas savo mamytes sveikina Šeštokų mokyklos vaikučiai ir linki būti sveikoms ir laimingoms. Su Mamyčių diena! Šie sveikinimai ir eilėraščiai skirti Jums, brangios Mamytės!

 

Kostas Kubilinskas

 

Tau, mamyte

Tau, mamyte,

Ryto saulė

Uždega šviesas anksti.

Vos prašvitus,

Laša saujon

Saulės spinduliai karšti.

 

Tau, mamyte,

Pievų gėlę

Vėjas glosto sparneliu.

Čiulba rytą

Vyturėliai

Virš miškų, laukų žalių…

 

Tau, mamyte,

Skamba gojai,

Mirga pievų žaluma.

Tau kas rytą

Aš dainuoju:

– Būk laiminga, būk linksma.

 

Kostas Kubilinskas

Tik motulės širdyje

 

Šviesios šviesios žvaigždžių kekės,

Žemėn linkdamos, žydės, –

Tik motulės šviesios akys

Man šviesesnės už žvaigždes.

 

Švelnios švelnios pievų gėlės

Lenkia baltas galveles,

Švelnios rankos motinėlės

Man švelnesnės už gėles.

 

Nors meili meili saulutė,

Bet saulutė pamatys,

Kad  mielesnė man motutė

Ir karštesnė jos širdis.

 

Prie motulės prisiglausiu,

Apkabinsiu rankom ją

Ir karščiausią meilę jausiu

Tik motulės širdyje.

 

Kostas Kubilinskas

Motulės rūpestėliai

 

Seniai seniai sugulę

Lovelėse vaikai.

Tik tu, tik tu, motule,

Per naktį nemigai.

 

Tamsius sparnus nuleido

Sode naktis gūdi,

Tu prie sūnelio veido,

Parimusi budi.

 

O kiek ilgų naktelių,

Kiek nemigo naktų

Ant jos baltų rankelių

Supaus ir aš, ir tu.

 

Užaugom jos sūpuoti

Kaip tėviškės beržai.

Jai viską atiduoti

Pasauly – per mažai.

 

 

Stasys Jakštas

Aš bėgu, mamyte

 

Kas man kaip saulytė

Šypsosis ir švies?

Aš bėgu, mamyte,

Artyn prie tavęs.

 

Kas man kaip gėlytė

Daržely žydės?

Aš bėgu, mamyte,

Prie tavo širdies.

 

Kas man kaip žvaigždutės

Spindės ir žėruos?

Žvaigždutės –

Akutės

Mamytės geros.

 

Kas man kaip saulytė

Takelį nušvies?

Aš bėgu, mamyte,

Artyn prie tavęs.

 

 

Violeta Palčinskaitė

Mama

 

Mamyte!

Mama!

Mama!

Šaukiu tave balsu.

Tai tu, mamyte mano,

Gražiausia iš visų.

 

Tai tu, mamyte mano,

Švelniausia iš visų,

Nuo tavo giedro šypsnio

Visuos namuos šviesu.

Pirma žolelė prausias

Saulutės spindesy.

Esi pati geriausia,

Nes mano tu esi.

 

 

Anzelmas Matutis

Mamytei

 

Tu šviesi kaip saulė,

Kaip rytų aušra.

Už tave pasauly

Geresnės nėra.

 

Tau karšta saulytė

Siunčia spindulių…

Dar karščiau, mamyte,

Aš tave myliu.

 

Mama, mano mama,

Aš tave myliu!-

Tau vėjelis šlama

Tarp margų gėlių.

 

 

Vytė Nemunėlis

Mamytė

 

Kas paleido kaip margą drugelį

Mane žemės žieduos paskraidyti,

Kas pasaulin nežinomą kelią

Man parodė? – Mamytė, mamytė!

 

Kas perdien su manim nepailsus

Bėgo bėgo kaip laimės saulytė

Per svajonių ir pasakų tiltus

Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

 

Kas šiltais patalėliais paklojo

Man sapnų tų gražiųjų lovytę,

Kas kaip angelas sargas rymojo

Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė!

 

 

Janina Degutytė

Motulei

 

Motule, motule,

Tu kaip saulė

Mane rytais pažadini

Dainuodama.

 

Motule, motule,

Tu vasaros diena esi.

Po tėviškės dangum, po tavo meile

Man auga sparnai.

 

 

Motule, motule,

Tu pabučiavimą kaip žvaigždę

Man ant kaktos kas vakar palieki

Žydriems sapnams.

 

 

Anzelmas Matutis

Mamytei

 

Kaip saulytė, kaip šviesi

Tu, mamyte, mums esi.

Tu ir šildai, ir šypsais

Meilės spinduliais šviesiais.

 

Daug ilgų tamsių naktų

Žvaigždele žibėjai tu,

Prie lopšelio nemigai,

Mus mažus supai ilgai.

 

Mes užaugsim dideli,

Tau plaukeliai bus žili.

Iš širdelės kiekvienos

Mūsų meilė tau liepsnos

 

 

Vytautas Mačernis

Pasikalbėjimas su mama

 

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,

Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,

Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti

Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

 

Aš pievose dažnai laksčiau kaip vėjas,

Manęs nuvargusi ateidavai parnešti.

Sode aš žalią drebulę pasėjau

Ir lieptą pertiesiau į kitą griovio kraštą.

 

Ir Tu matei, kad aš taip greitai augau,

Mąstei: „Sūnelis greit bus vyras.“

Dabar savęs, savų minčių nebesugaudau,

Vaikystę menant ašaros pabyra.

 

Kai saulė nusileidžia, žvaigždės ima degti,

Dar daug norėčiau Tau aš pasakyti.

Kodėl keliaujam taip tolyn į naktį?

Kodėl graudu dabar, ilgu, Mamyte?

 

 

Stasys Jakštas

Mamyte mano miela

 

Matai, esu maža

Ir daug ko negaliu.

Prašau, tava grąža,

Štai, puokštė tau gėlių.

 

Esi mana mama

Ir būk ja visados,

Tavoji parama

Nelaimėse vaduos.

 

Mamyt, sakau aš tau

Šiandien čia, prie visų:

Nors vėju aš lakstau, –

Taisysiuos iš tiesų.

 

Tokios mamos kaip tu,

Su saule veiduose, –

Pasauly nėr kitur,

Tik mūsų namuose.

 

 

Kostas Kubilinskas

Motinai

 

Nieko nieko brangesnio

Neturiu už tave.

Tu už džiaugsmą skaidresnė,

Tu – labiausiai sava.

 

Tu kaip rytas man, mama, –

Nuo tavęs man šviesu:

Kad esi mūsų žemėj,

Tai ir aš čia esu.

 

 

Ramutė Skučaitė

Mamytė ir aš

 

Kas švelnumą, kas paguodą

Man kiekvieną dieną duoda?

Kas man atneša jaukumą

Per žiemos sidabro dūmą?

 

– Tyliai žingsnį žengdama,

Meiliai žodį tardama,

Ir švelnumą,

Ir jaukumą –

Viską atneša mama.

 

Kas išmokė pirmą žodį,

Pirmą raidę kas parodė?

Kas lyg skrynią man atvožė

Tėviškėlės mielą grožį?

 

– Tyliai žingsnį žengdama,

Meiliai žodį tardama,

Visą žemę,

Visą žemę

Man juk atneša mama.

 

 

Salomėja Nėris

Motinai

 

Joks kelias man netolimas,

Joks vargas nesunkus –

Gulbe atplaukt, kregžde atskrist

Į tėviškės laukus.

 

Tik vieną žodį pasakyt,

Tik kartą per metus:

– Kaip tuščias be tavęs, mamyt,

– Pasaulis šis platus.

 

 

Vytautas Skripka

Kelias

 

Kur mėlynos žvaigždės,

Kur lygumos žalios,

Prasideda didelis

Dulkantis kelias.

 

Ir bėga laimingas

Į bėgantį dangų

Kaip baltas balandis

Nuo motinos rankų…

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

2020 m. balandžio 23–29 d. Lietuvoje jau 20-ą kartą vyksta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Jubiliejinė savaitė šiemet kitokia – be gausių kiekvienoje bibliotekoje vykstančių renginių. Viso pasaulio gyvenimą ir mūsų, Šeštokų mokyklos, pakoregavo kova su koronavirusu, tačiau mūsų mokyklos mokiniai, vykstant Nacionalinei bibliotekų savaitei, skaito knygas namuose vieni, mažieji skaito su tėveliais kartu…

Bibliotekininkė Alma Vaišnienė

 

Virtualios dovanos mamytėms

Tu šviesi kaip saulė,

Kaip rytų aušra.

Už tave pasauly

Geresnės nėra.

Gražiausi žodžiai ir žiedai jums mamytės! Sveikina mamas Šeštokų mokyklos mokiniai artėjančios Motinos dienos proga.

 Mokytoja I. Kūlokienė

 

Dėmesio!

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė atmintinę mokiniams Kaip tu gali padėti sau!, kurioje pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu. Atmintinė visada pasiekiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto puslapyje skiltyje „Rekomendacijos“.


Velykiniu džiaugsmu dalijamės

Tėvelių dėmesiui!

Balandžio 10 d. nuo 10 val. mokiniams, kurie gauna nemokamą maitinimą, į namus bus pristatomi sausi maisto daviniai devynioms dienoms. Maisto davinius ruoš UAB „Pandora“, į namus jums pristatysime mokykliniais autobusais.

Prieš atveždami davinį, jums paskambins, tad turėkite šalia savęs telefoną.

Saugiai elgtis kelyje – svarbu

Balandžio 6-oji yra Saugaus eismo diena. 3 klasės mokinukai ją paminėjo virtualioje erdvėje. Žiūrėjo vaizdo įrašą, kuriame vaikus elgtis gatvėje moko policijos bičiulis Amsis. Mokiniai piešė piešinukus, dėkojo vairuotojams už atidumą kelyje.

3 kl. mokytoja Ž. Stankevičienė