rugsėjo 2015

Konstitucijos egzaminas

2015-09-29 9.00 val. įvyko Konstitucijos egzaminas 2015. Jame dalyvavo 41 mokinys. Pagal klases pasiskirstė taip: V–VII klasių grupėje – 19 mokinių, VIII–X kl. gr. – 15 mokinių, XI–XII kl. grupėje – 7 mokiniai.

Piešinio konkurse „Mano Lietuvai – 25 metai“ dalyvavo visi I–IV klasių mokiniai.

Konstitucijos egzamino užduotis geriausiai atliko:

XI–XII kl. grupėje – Agnė Bernatonytė (4ge. kl.) surinko 26 taškus ir pateko į II etapą.

VIII–X kl. grupėje geriausiai sekėsi atlikti egzamino užduotis: Gytei Burinskaitei, 9 kl. mok., ji surinko 18 taškų, Vasarei Tamašauskaitei, 8 kl. mok., ji surinko 17 taškų, Andrijai Remeikytei, 10 kl. mok., ji surinko 17 taškų.

V–VII kl. grupėje geriausiai užduotis atliko: Justina Rudzevičiūtė, 6 kl. mok., ji surinko 21 tašką, Brigita Barynaitė, 5 kl. mok., surinko 20 taškų, Greta Povilaitytė, 7 kl. mok., surinko 19 taškų. Sveikiname visus egzamino dalyvius.

Konstitucijos egzaminą 2015 organizavo ir vertino istorijos mokytojas E. Januškevičius ir mokyklos direktorė M. Januškevičienė.

.

Piešinio konkursą „Mano Lietuvai – 25 metai“ organizavo ir vertino I –IV klasių mokytojos: Gita Dvilinskienė, I. Bernatonienė, L. Šimeliauskienė, L. Kunigonienė.

Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis

Rugsėjo 28d. dvidešimt Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pedagogų mokėsi dirbti su mobiliaisiais įrenginiais. Ugdymo plėtotės centro užsakymu įgyvendinant projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ mokymus organizavo VšĮ „Tyrimų ir mokymų centras“ drauge su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru.

Europos kalbų diena

Rugsėjo 25 d. mokykloje buvo paminėta keturioliktoji Europos kalbų diena. Visą savaitę ruošėme stendą apie Europos kalbas. Rinkome ir mokėmės įvairių kalbų pasisveikinimus, ieškojome ilgiausių žodžių bei sudėtingiausių greitakalbių, mokėmės vaizdingus posakius ir mintis apie kalbas bei jų mokymosi svarbą. Pertraukų metu žaidėme lietuvių liaudies žaidimus, parodijavome anglų bei rusų kalbomis. Mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo ruošdamiesi pasirodymams. Galiausiai mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias apie Europos kalbas. Aktyviausi bei teisingai atsakiusieji į pateiktus klausimus apdovanoti prizais.

Respublikinio piešinių konkurso laureatas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Valstybės institucijų kalbų centru pakvietė ikimokyklinukus ir moksleivius dalyvauti piešinių konkurse EUROPOS KALBŲ DIENAI paminėti dailės darbuose pavaizduoti, kaip suvokia ir vertina skirtingas Europos kalbas ir kultūras.
50 geriausių darbų, nepriklausomai nuo jų autorių amžiaus grupės, rugsėjo 25 – spalio 9 d.eksponuojami LR Seimo galerijoje.Jų autoriai buvo apdovanoti laureato arba I, II ar III vietos diplomais. Europos kalbų dienos renginio globėja Seimo Pirmininkė padėkojo konkurso dalyviams už bendrą darbą, rodantį dalyvių aktyvumą ir pilietiškumą, bei palinkėjo, kad Europos kalbų dienai paminėti organizuojama vaikų piešinių paroda Seime taptų gražia ir prasminga tradicija. „Džiaugiuosi, kad galėjote kūrybiškai išreikšti save per daugiakalbės Europos temą. Europoje kalbama daug kalbų, tačiau esu įsitikinusi, kad visiems čia esantiesiems pati gražiausia yra lietuvių kalba. Ji yra mūsų sielose, širdyse, yra neatskiriama mūsų esybės dalelė“, – susirinkusiesiems kalbėjo Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.Visi  parodos dalyviai klausėsi koncerto.
Šeštokų mokyklos antros klasės mokinys Alanas Mitrikevičius II amžiaus grupėje pelnė laureato vardą (mokytoja I.Bernatonienė). Jis buvo apdovanotas diplomu.
Dėkojame  Alano tėveliams Ramintai ir Virginijui ,kurie pasiūlė nuvežti  mokinį į apdovanojimo ceremoniją  bei kartu džiaugėsi sūnaus sėkme.Tai   parodė nuoširdų tėvų bendradarbiavimo  su mokykla pavyzdį.

Spektaklis

Rugsėjo 28 dieną 1–4 kl. mokiniai stebėjo spektaklį „Kas aš arba Dainulių miško pasaka“. Vaikams patiko spektaklio personažas. Mokiniai po spektaklio dalijosi įspūdžiais. Kiekvienas atrado sau labiausiai patikusį veikėją. Didžiausią įspūdį visiems paliko Vilkas.

Šeštokų mokyklos bendruomenės nariai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną

„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tai asmenybės, kilusios iš įvairių Lietuvos miestų, besimokiusios įvairiose mokyklose, studijavusios įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Galima džiaugtis, kad savo gyvenimo kelią Šeštokų mokykloje pradėjo dvi knygoje aprašomos asmenybės: profesorius, habilituotas agrarinių mokslų daktaras, biologas, rašytojas, Lietuvos mokslo premijos laureatas Algimantas Vincentas Bujauskas ir literatūros kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Valentinas Sventickas.

Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija.

Leidybos idėjų centro informacija

„Lietuviška pasaka apie tris seseris“

Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje pradinukai dalyvavo šeimos teatro „Lino lėlės“, kuris buvo atvykęs iš Klaipėdos, pasirodymą.
Jiems teko pamatyti spektaklį „Lietuviška pasaka apie tris seseris“ ir taip dalyvauti projekte „Teatras be nuotolio“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba. Pasaką kuo puikiausiai galėjo žiūrėti ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Šio teatro aktorius, režisierius, dailininkas ir idėjos sumanytojas L. Zubė vienu metu geba suvaldyti net aštuonias lėles.
Teatras įsikūrė 2012 m., bet veikia nuo 2011 m. ir jau yra pastatęs tris spektaklius, apkeliavęs visą Lietuvą, o tądien užsuko į etnografinę Prano Dzūko sodybą pas Lazdijų rajono jaunuosius žiūrovus ir, žinoma, suaugusiuosius. Mokiniai atidžiai stebėjo veiksmą scenoje, buvo dėmesingi, noriai bendravo su aktoriumi, drąsiai atsakinėjo į klausimus.
Šeimos teatro „Lino lėlės“ spektaklis „Lietuviška pasaka apie tris seseris“ įrodė, kad vaikai teatrui neabejingi.

 

Rugsėjo pirmosios šventė

Šeštokų mokykloje vyko „Mokslo ir žinių šventė“. 9 val. visi skubėjo į Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnytėlę, kurioje mūsų gerbiamas klebonas Eugenijus Naujalis aukojo Mišias už mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir visus pradedančius naujus mokslo metus. Vėliau mokyklos fojė vyko šventė, kurios organizatoriai ir šeimininkai buvo išradingieji dvyliktokai ir dešimtokai. Po nuotaikingos programėlės ir gražių direktorės M. Januškevičienės, svečių D. Ambrazevičienės, kun. E. Naujalio sveikinimų moksleiviai skubėjo į pamokas.