kovo 2015

Edukacinė išvyka

 8-10kl. mokiniams organizuota edukacinė išvyka į Vilnių. Mokiniai aplankė žymius Vilniaus architektūros paminklus, įgijo žinių apie meno supratimą skirtingose epochose. Savo edukaciją pradėjome nuo Varpinės istorijos, toliau tęsėme Katedros požemiuose, pamatėme seniausią Lietuvoje freską vaizduojančią Kristaus nukryžiavimą, sarkofagą skirtą Vytauto palaikams, sužinojome laidojamų bažnyčiai ir LDK nusipelniusių asmenų istoriją. Pamatėme, kad šiandieninis pastatas yra klasicizmo stiliaus, tačiau jo mūre slypi gotikos, renesanso, baroko pėdsakai.
    Pabuvojome Valdovų rūmuose, aplankėme Bažnytinio paveldo muziejų, kur sužinojome, kad bažnyčios erdvėje esančioje ekspozicijoje yra vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių. Grožėjomės ekspozicijos šerdimi – Vilniaus katedros lobyno monstrancijomis bei relikvijoriais,  auksakalystės šedevrais, meniškais bažnytiniais tekstilės liturginiais reikmenimis. Pabuvojome šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, prisiminėme baroko stiliaus ypatybes. Edukacinę išvyką organizavo direktorė M. Januškevičienė, lydėjo mokytoja B. Jurkonienė.

  

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Mokykloje vyko „Veiksmo savaitė  BE PATYČIŲ“. Jos metu mokiniai draugiškai žaidė stalo tenisą per ilgąsias pertraukas, piešė piešinius tema „Noriu jaustis saugiai“, klasėse vyko valandėlės „Nustok tyčiotis, man skauda“, gilino žinias apie internetines patyčias, skaitykloje žiūrėjo filmus, kaip apsisaugoti nuo patyčių, kaip jų išvengti, vyko psichologo ir socialinio pedagogo pokalbis su mokiniais, akcija-iniciatyva „Ištiesk gerumo delną“ ir prisijungėme prie jau tradicija tapusios akcijos „Gyvoji šypsenėlė – 2015“.

Vyr. socialinė pedagogė Alma Vaišnienė

Profesinio mokymo programos

   Mokykloje svečiavosi Alytaus profesinio rengimo centro karjeros ugdymo koordinatorė Edita Smaidžiūnienė. Ji susitiko su 12 kl. mokiniais. Juos supažindino su profesinio mokymo programomis, neformaliuoju ugdymu, galimybe mokytis užsienio kalbomis (anglų, prancūzų) bei stažuotėmis užsienyje pagal studentų mainų programas.

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Konferencijos „Čia istorija praėjo knygnešys“ atgarsiai

2015 m. kovo 24 d. Lazdijų r. Būdviečio mokykla rengė konferenciją ir mokinių kūrybinių darbų konkursą „Čia istorija praėjo knygnešys“, skirtą  Būdviečio krašto knygnešio Jono Kaluškevičiaus 151-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijos dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinė – aštuntokė Rugilė Kairaitytė. Renginio  dalyviai buvo supažindinti su Jono Kaluškevičiaus ir kitų mūsų krašto knygnešių veikla, skaityti pranešimai bei kūrybiniai darbai apie knygnešystę ir Spaudos draudimo laikotarpį. Taip pat buvo pristatyta eilėraščių knygelė „Čia istorija praėjo knygnešys“, kurioje publikuojami praėjusių metų eilėraščių konkurso dalyvių kūrybiniai darbai.

Šiemetėje konferencijoje Rugilė dalyvavo kūrybinių darbų konkurse. Mokinė sukūrė novelę „Ar pavyko?..“, skaitė ją visiems konferencijos dalyviams ir savo amžiaus grupėje, autoritetingos komisijos nuomone, buvo verta užimti III vietą.

Džiaugiamės Rugilės pasiekimais, linkime ir toliau nenuleisti rankų ir rašiklio!

 

Išvyka į Lazdijų krašto muziejų

     Biologijos mokytojos J. Vaičeskienės ir technologijų mokytojos A. Burbaitės neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankantys mokiniai vyko į edukacinį užsiėmimą Lazdijų krašto muziejuje “Velykų rytą lelija pražydo”. Mokiniai buvo supažindinti su Šv. Velykų tradicijomis ir kiaušinių marginimo tradicijomis, raštais ir spalvų reikšme, kiekvienas nusimargino po kiaušinį.

Paminėta Žemės diena

Šeštokų mokykloje buvo paminėta Žemės diena: 12 kl. mokinė A. Armalytė supažindino su globalinėmis problemomis, kurios daro didžiulę neigiamą įtaką planetai, pradinių klasių mokiniai deklamavo eiles, skirtas Žemei, o 9 kl. mokinės padainavo dainą. Visų klasių seniūnai kartu su klasėmis įsipareigojo mokyklos teritorijoje pasodinti po medelį ar daugiametę gėlę. Visi mokiniai kartu su mokytojais stebėjo gražiausius Žemės vaizdus bei žmogaus įtakos paliestas teritorijas.

„DiArchy“ apsilankymas

Mokykloje lankėsi „DiArchy“ teatro magai: Diana ir Arvydas Gaičiūnai, kurie parodė įdomią teatralizuotą programą, palikusią įspūdį mūsų mokiniams ir tėvams.

Matematikos konkursas

Mokykloje vyko tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra”. Konkurse dalyvavo 17 mokinių.

Išvyka į Šeštokų geležinkelio stotį

  5-6 kl. mokiniais lankėmės AB „Lietuvos geležinkeliai“ Šeštokų geležinkelio stotyje, kurioje dirba ir kai kurių mokinių tėvai. Šeštokų geležinkelio stoties krovimo aikštelės vyresn. meistras Valdas Leonavičius mokinius supažindino su geležinkeliečio profesija, krovos darbais, vykdomais stotyje, kaip kroviniai ir dokumentai atkeliauja ir išvyksta iš stoties.

  

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Integruota fizikos ir chemijos pamoka

   9 klasės mokiniams vyko atvira integruota fizikos ir chemijos pamoka. Mokiniai grupėse atliko ir pristatė tris praktinius elektrolizės darbus: „Sidabro valymas“, „Metalo grąžtas“, „Elektros srovė vaisiuose“. Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą pamokoje, o ypač grupių konsultantams: Justui Valasevičiui, Viktorijai Baudytei ir Aistei Pakruopytei.

  

  Fizikos mokytojas   Audrius Kazakevičius

  Chemijos mokytoja  Tatjana Radzevičienė