Mokinių atostogos

Mokinių atostogos skiriamos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens

Priešm. gr., 1-10 kl.

2021-11-03

2021-11-09

Žiemos (Kalėdų) 

Priešm. gr., 1-10 kl.

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos 

Priešm. gr., 1-10 kl.

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų) 

Priešm. gr., 1-10 kl.

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros 

Priešm. gr.

1-4 kl.

5-10 kl.

.

2022-06-03

2022-06-10

2022-06-27

.

2028-08-31

2022-08-31

2022-08-31

Priešmokyklinės grupės ugdytiniams skiriamos papildomos atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2021-11-10 2021-11-12
2022-04-25 2022-04-29

Pirmas pusmetis prasideda 2021-09-01, baigiasi 2021-01-28 (1–10 kl. mokiniams). Antras pusmetis prasideda 2021-01-31, baigiasi:

  • priešm. gr. vaikams 2022-06-02;
  • 1–4 kl. mokiniams 2022-06-09;
  • 5–10 kl. mokiniams 2022-06-23.

Į pradžią