Mokinių atostogos

Mokinių atostogos skiriamos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens Priešm. gr., 1-10 kl. 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) Priešm. gr., 1-4 kl.

5–10 kl.

2020-12-14

2020-12-23

2021-01-03

2021-01-05

Žiemos Priešm. gr., 1-10 kl. 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) Priešm. gr., 1-10 kl. 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros Priešm. gr., 1-4 kl.5-10 kl. 2021-06-102021-06-25 2021-08-312020-08-31

Priešmokyklinės grupės ugdytiniams skiriamos papildomos atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2020-11-03 2020-11-09
2021-04-12 2021-04-16

Pirmas pusmetis prasideda 2020-09-01, baigiasi 2021-01-22 (1–10 kl. mokiniams). Antras pusmetis prasideda 2021-01-25 baigiasi:

  • priešm. gr., 1–4 kl. mokiniams 2021-06-09;
  • 5–10 kl. mokiniams 2021-06-23.

Į pradžią