Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų planas 2021 m. sausio mėn. nuotolinio ugdymo laikotarpiu

VAIKO DIENOS RITMAS

 7.30–8.15 Vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška veikla.

 8.15–8.50 Ryto ratas (mankšta).

 8.50–9.00 Pasiruošimas pusryčiams.

 9.00–9.20 Pusryčiai.

 9.20–11.20 Ugdomoji veikla.

 Visos grupės veikla (ritualai, grožinės literatūros skaitymas, vaidyba, judrieji žaidimai ir kt. 10–20 min.).

 Veikla kampeliuose, centruose (individuali ir mažomis grupelėmis).

 11.20–11.50 Veikla lauke (judri veikla, žaidimai, stebėjimai).

 11.50–12.00 Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums.

 12.00–12.30 Pietūs.

 12.30–15.00 Poilsio ir ramybės laikas.

 15.00–15.30 Laipsniškas vaikų kėlimas, savarankiška vaikų veikla (individuali ar grupelėmis).

 15.30–15.50 Pasiruošimas pavakariams, pavakariai.

 15.50–18.00 Veikla lauke, individualus darbas su vaikais, skirstymasis į namus.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ikimokyklinės grupės užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą mokėjimo tvarkos aprašas.