Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Įgyvendindama formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, organizuodama projektinę, prevencinę, metodinę veiklą mokykla bendradarbiauja su:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi,

VšĮ Lazdijų kultūros centru,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centru,

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariatu,

Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka,

Lazdijų krašto muziejumi,

VšĮ Lazdijų švietimo centru,

Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru,

Lazdijų rajono Šeštokų, Krosnos, Lazdijų, Būdviečio seniūnijomis,

mokyklomis – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų mokykla-darželiu „Kregždutė“, Lazdijų meno mokykla, VšĮ Lazdijų sporto centru,

Alytaus A. Juozapavičiaus šaulių rinktine,

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia,

Šeštokų seniūnijos bendruomenėmis.