Apie mokyklą

MOKYKLOS ISTORIJA


Pirmoji mokykla Šeštokuose geležinkelio stoties gyvenvietėje buvo įkurta 1902m.Tai buvo privati mokykla. Ją išlaikė tėvai, leidę mokytis savo vaikus. Mokėsi tik 5 mokinukai, todėl 1909m. mokykla nustojo veikusi. Šeštokuose gyventojų skaičius vis didėjo, todėl reikėjo ir mokyklos. 1912m. vėl atidaryta pradinė mokykla, kurioje visų dalykų buvo mokoma rusų kalba. Ši mokykla veikė tik dvejus metus: prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiai mokyklos duris užkalė, o mokinius ir mokytojus išvaikė. 

1921m., buvusiame Delnicos dvare buvo įsteigta lietuviška pradinė mokykla. Rugsėjo 1-ąją į mokyklą susirinko apie 20 mokinių. Juos mokė Jonas Šmulkštys – pirmasis mums žinomas lietuviškos Šeštokų mokyklos mokytojas. 

1923m. rudenį mokykla perkeliama į p. Rudnicko namus dabartinėje Sodų gatvėje (namas sudegęs). Vienoje klasėje tilpo visų 3 skyrių vaikai. Po vėlinių mokinukų padaugėdavo: ateidavo ir tie, kurie tarnavo ūkininkams, ganė. Nuo kovo pabaigos jie vėl išeidavo ganyti, tarnauti.

Apie 1926 – 1928 m. mokykla perkeliama į kitas patalpas. Vieni vaikai mokėsi p. K.Miluko namuose, dabartinėje Lazdijų gatvėje. Juos, mažesniuosius, mokė J. Šmulkštys. O vyresnieji, 5 -  6 skyriaus vaikai, mokėsi p. Mažeikienės privačiuose namuose, dabartinėje Kovo -11-osios gatvėje ( namo jau nebėra ). Jų mokytoja buvo Julija Avižienytė. Vėliau ištekėjo už viršaičio Stasio Slavėno, šis parūpino, kad mokykla būtų perkelta į vienas patalpas geležinkeliui priklausančiame name dabartinėje Sodų gatvėje. Tada jau mokėsi apie 70 – 80 vaikų. Mokykla Šeštokuose veikė ir II Pasaulinio karo metais. 

Po karo, 1949 m., Šeštokuose atidaroma septynmetė mokykla. Ji įkuriama buvusioje klebonijoje. Septynmetei Šeštokų mokyklai vadovavo p. Čiginskis. Mokėsi apie 200 mokinių.

 1951 – 1952 m. mokyklai vadovavo Bronė Kuncaitė.

Nuo 1950 m. rugsėjo 1-osios iki mokslo metų pabaigos direktoriumi dirbo Stasys Ostachavičius.

1952 m. Šeštokų mokykla tapo vidurine. Pirmoji jos direktorė – Sigismunda Tiganova. 

1954 – 1955 m. mokyklai vadovavo mokytojas Jonas Truska.     

1956 m. pavasarį mokykla išleido 1-ąją abiturientų laidą – 22 vienuoliktokus.

1956 m. pavasarį mokykla išleido 1-ąją abiturientų laidą – 22 vienuoliktokus.

1964 m. rudenį mokyklai pradėjo vadovauti biologijos mokytoja Genovaitė Savulienė. 1966m. mokykla pradėjo dirbti naujose patalpose. Įkuriami fizikos, chemijos kabinetai, dirbtuvės. Šalia mokyklos – sporto aikštynas.

1973 m. mokykloje mokėsi 524 mokiniai – daugiausia per visą jos istoriją.

1987 m. mokyklos direktore konkurso tvarka išrenkama lietuvių kalbos mokytoja Irena Meištienė.

1993 – 1994 m. mokyklai ima vadovauti istorijos mokytoja Meilutė Januškevičienė. Priimami nauji svarbūs švietimo dokumentai, kuriais turi remtis ugdymo procesas. 

Nuo 2018 m. mokyklai vadovauja Alma Burbaitė.