birželio 2017

Vasaros poilsio stovykla „Per vasarą – nei ašaros“

     2017 metų birželio 5-9 dienomis mokykloje  šurmuliavo stovyklautojai. 15 mokinių susirinko į dieninę vasaros poilsio stovyklą ,,Per vasarą – nei ašaros“. Čia stovyklautojus pasitiko jų vadovė socialinė pedagogė Alma Vaišnienė. Pirmąją stovyklos dieną susipažinome vieni su kitais, aptarėme savaitės veiklas, susikūrėme stovyklos  taisykles.  Pirmąją dieną vyko paskaita ir diskusija apie mūsų teises ir pareigas ,, Nuo manęs priklauso ateitis“. Stovyklos dalyviai  piešė tema „Strazdanota mano vasara“, piešė taip ką jie įsivaizduoja veiks per vasarą, vieni piešė įsivaizduodami savo vasarą be telefonų, kiti kaip atostogaus prie ežero su knyga, kiti žvejos.
Antrąją dieną stovyklautojai išvyko į Dzūkijos nacionalinį parką, aplankė Čepkelių raistą. Čepkelių raisto pakraštyje už 5 km nuo Marcinkonių kaimo įrengtas mokomasis takas pelkėje ir apypelkyje. Šiame take stovyklautojai pamatė Čepkelių raistą, pušynais apaugusias kopas, susipažino su pelkės ir miško augmenija, kurie norėjo galėjo basi pavaikščioti po samanų patalą. Iš apžvalgos bokšto pamatėme didžiulius pelkės plotus. Mokomojo tako ilgis 1,5 km. Grįždami namo sustojome Merkinės apžvalgos bokšte, aplankėme Merkinės piliakalnį ir visą nuovargį nuprausėme Druskininkų vandens parke.

     Trečiąją dieną visi nusiteikėme sportiškai, sportavome, vyko draugiškos varžybos, vėliau šaškių varžybos, kurias pravedė kūno kultūros mokytoja G. Umbrienė, vyko mįslių ir minklių konkursas, kurį su stovyklautojais pravedė mokytoja L. Šimeliauskienė. Nugalėtojams buvo įteikti prizai.

      Ketvirtąją dieną stovyklos dalyviai lydimi mokytojų A.Kancevičienės ir R.Gibienės išsiruošė į Kauną. Aplankė Kauno pilį. Buvo užsakyta edukacinė pamoka, kurios metu susipažino su Kauno pilies istorija, jos gynybos metodika, viduramžių medžioklės ir karybos principais, egzistavusia ginkluote. Pabuvę pilies gynėjais, nuvyko į zoologijos sodą. Didelį įspūdį paliko žirafa, na  žinoma patiko ir visi kiti gyvūnai.

Continue reading »

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 2 d. Šeštokų mokykloje buvo minima  Gedulo ir vilties diena, kurios tema – „Palikti namai“. Dalyvavusieji prisiminė trėmimo baisybes ir viltį, kad ateities kartos to neužmirš.