Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės tvarkos aprašo pakeitimo.

Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės tvarkos aprašo pakeitimo.

Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės tvarkos aprašo pakeitimo, 2019-12-02 Nr. V7-301.

Mokestis už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje.

Veikla su grupe.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas

Savaitės dienaTiesioginis darbas su mokiniaisNetiesioginis darbas su mokiniaisValandų skaičius
Pirmadienis12.00–17.005
Antradienis11.30–17.3010.30–11.307
Trečiadienis11.30–17.3010.30–11.307
Ketvirtadienis11.30–17.3010.30–11.307
Penktadienis11.30–16.3010.30–11.306
Viso:28 val.4 val.32 val.

 Pailgintos dienos grupės veiklos planas

Veiklos sritys

Skiriama laiko per savaitę

I–II klasė, priešmokyklinė grupė

III klasė

IV klasė

Namų darbų ruoša 

Pagal poreikį

90 min.

Komunikacinė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Meninė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pažintinė veikla

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Kūno kultūra ir sveikata

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Darbo veikla (žaidimai ir kt.)

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį