vasario 2014

Atvira pamoka

Fizikos mokytojas Audrius Kazakevičius vedė atvirą fizikos pamoką 8 klasės mokiniams. Atvirą pamoką stebėti ir aptarti buvo kviečiami visi mokyklos pedagogai. Tai jau antroji mokytojo vesta atvira pamoka mokyklos bendruomenei.

Sveikatiados projektas

  Mokykloje vyko Sveikatiados projekto viktorina “Sveikuoliai- šaunuoliai”. Renginio tikslas- formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, plėsti mokinių žinias sveikos mitybos, fizinio aktyvumo tematika. 5-7 klasių mokinių mišrios  komandos varžėsi tarpusavyje: atliko teorines užduotis, modeliavo maisto pasirinkimo piramidę. Renginį vedė 12 kl. mokinės Miglė Rutkauskaitė ir Greta Bujanauskaitė, organizavo- projekto “Sveikatiada” koordinatorė, biologijos mokytoja J. Vaičeskienė.

VASARIS – SVEIKOS GYVENSENOS MĖNUO

      Vasario 26 dieną  Šeštokų mokykloje  buvo atvykę Lazdijų Sveikatos biuro specialistai. Jiems padedant  buvo organizuota aktyvaus judėjimo kūno kultūros pamoka. Renginyje dalyvavo  visos pradinės  klasės ir priešmokyklinė grupė – viso apie 50 mokinių. Su sveikos gyvensenos specialistais buvo atvykęs sveikos gyvensenos specialistas  iš Tauragės E.Valskis. Mokiniams buvo rodomi įvairūs mankštos pratimai, kaip priversti dirbti visus kūno raumenis ir atpalaiduoti organizmą. Mokiniai ne tik mankštinosi, bet ir žaidė judriuosius žaidimus. Nauda buvo visokeriopa – tai ir aktyvus judėjimas ir organizmo grūdinimas  ir gebėjimas  atsipalaiduoti. Mokiniai grįžo į pamokas  žvalūs – su geromis emocijomis.

  

Sveikatos priežiūros specialistė R.Petrauskienė

Programa ,,Muziejus – mokykla – moksleivis…”

   Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 6-7 kl. mokiniai nuo 2012 m. dalyvavo Nacionalinis muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ir Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, partnerio-muziejaus neformaliojo švietimo edukacinės programos „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“ įgyvendinime. Programos įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. kovo mėn.

Continue reading »

Konkursas Kovo 11-ajai paminėti

     Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco Kudirkos muziejus pakvietė moksleivius dalyvauti atviruko ir plakato konkurse, skirtame Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti. Darbus į šį konkursą išsiuntė ketvirtos klasės mokiniai: Agnė Šalaševičiūtė, Gabija Bagdanavičiūtė, Titas Tamašauskas, Miglė Tamašauskaitė, Deimantė Fejertaitė, Justina  Rudzevičiūtė, Ugnė Kučinskaitė, Neringa Govoruchinaitė, Saulė Maceikaitė. 

  

Nacionalinis diktantas

   Šeštadienį Lietuvoje buvo rašomas jau tradicija tapęs Nacionalinis diktantas. Rašytojos Giedros Radvilavičiūtės sukurtą tekstą „Skrydis“ skaitė LRT žinių vedėjas  Marijus Žiedas. Mūsų mokykloje diktantą rašė 33 dalyviai.

 

Šimtadienis

Gražiausios šimtadienio akimirkos …

Technologijų olimpiados II etapas

    Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapas, kuriame Lazdijų r. Šeštokų mokyklą atstovavo:

1. Agnė Bernatonytė, 10 kl. (Mokytoja A. Burbaitė).

2. Rugilė Kairaitytė, 7 kl. (Mokytojas K. Žilinskas).

3. Artūras Reikertas, 12 kl. (Mokytojas G. Mirijauskas).

9-10 kl. mokinių tarpe I-ąją vietą laimėjo Agnė Bernatonytė, 11-12 kl. mokinių tarpe III-ąją vietą laimėjo Artūras Reikertas.

Sveikiname prizininkus.

 

 

Renginys ,,Mero pusryčiai”

    Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuotas renginys „Mero pusryčiai“.

Renginio tikslas – pagerbti gabiausius rajono savivaldybės mokyklų mokinius ir juos rengusius mokytojus, atkreipti dėmesį į gabių ir talentingų vaikų ugdymą(si), skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms, konkursams, varžyboms. Į renginį buvo pakviesti 2013-2014 mokslo metų  rugsėjo – sausio mėnesių Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų, varžybų rajoninių turų I-ųjų vietų laimėtojai, šalies olimpiadų, konkursų, varžybų prizinių vietų laimėtojai ir juos ruošę mokytojai.

Renginyje „Mero pusryčiai“ dalyvavo ir buvo apdovanotos atminimo dovanomis bei vaišinamos puikiais pusryčiais mūsų mokyklos 10 kl. mokinė Agnė Bernatonytė, užėmusi I-ąją vietą parodoje-konkurse „Žiemos puokštė“, ir technologijų mokytoja Alma Burbaitė.

Lietuvos Nepriklausomybės 96-osios metinės

Vasario 14 d. Šeštokų mokyklos bendruomenė paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės 96-ąsias metines.

Renginį pradėjo mokyklos direktorė M. Januškevičienė. Ji paprašė visų atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną. Tada direktorė papasakojo apie šios dienos reikšmę mūsų valstybei.

5-9 klasių mokiniai parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Mūsų vėliavos spalvos“. Scenoje puikavosi mūsų Trispalvė ir geltonos, žalios, raudonos senelių austos lovatiesės. Skaitovai buvo susiskirstę į tris grupes. Kiekviena grupė pateikė pasirinktos vėliavos spalvos interpretaciją.

Skaitovus parengė lietuvių k. mokytoja A. Rutkauskienė. Dainų išmokė aštuntokes muzikos mokytoja A.Valasevičienė. Dainelę apie vėliavą padainavo mokytojos I. Bernatonienės parengti pradinukai.

Continue reading »