Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (Švietimo ir sporto plėtojimo programa)
2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. Finansinės būklės ataskaita
2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
2019 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų
2019 m. I pusm. finansinės būklės ataskaita
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2018 m. finansinės būklės ataskaita
2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Švietimo ir sporto programa
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (1)
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (2)
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (3)
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (4)
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (5)
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys