Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (Švietimo ir sporto plėtojimo programa)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

2019 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

2019 m. I pusm. finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. finansinės būklės ataskaita

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Švietimo ir sporto programa

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (1)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (2)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (3)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (4)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Švietimo ir ugdymo programa (5)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys