Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistė Rima Petrauskienė

Kontaktai: tel. 8 625 05457, el. p. rima.petrauskiene@sestokumokykla.lt

Darbo laikas: 

Eil. Nr.Savaitės dienosDarbo valandos
1Pirmadienis11.32 – 14.17
2Antradienis8.46 – 9.46, 1036 – 12.36, 13.10 – 16.00
3Trečiadienis8.00 – 8.53, 9.45 – 10.52, 13.17 – 15.50
4Ketvirtadienis8.00 – 12.16, 14.36 – 16.00
5Penktadienis11.41 – 15.41

Tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,

Uždaviniai:

1. užtikrinti sveikatos priežiūrą, kurti sveiką aplinką mokykloje,

2. formuoti sveiką požiūrį į  savo sveikatą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos svarbą,

3. tvarkyti dokumentaciją susijusią su sveikatos priežiūra.

Mokinių sveikatos priežiūros specialisto veikla.