Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistė Rima Petrauskienė

Kontaktai: tel. 8 625 05457, el. p. rimpetra@gmail.com

Darbo laikas: 

Pareigos

Etatų skaičius

Savaitės diena

Tiesioginis darbo laikas

Sveikatos priežiūros specialistė

0,5

Pirmadienis

7.30–8.00

12.00–12.45

13.55–14.45

Antradienis

7.30–11.30

11.50–13.50

Trečiadienis

7.30–11.40

13.00–13.45

15.55–17.00

Ketvirtadienis

7.30–8.55

10.00–12.30

15.00–16.05

Penktadienis

 

Tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,

Uždaviniai:

1. užtikrinti sveikatos priežiūrą, kurti sveiką aplinką mokykloje,

2. formuoti sveiką požiūrį į  savo sveikatą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos svarbą,

3. tvarkyti dokumentaciją susijusią su sveikatos priežiūra.

 

Mokinių sveikatos priežiūros specialisto veikla.

Metinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas, 2019 m.

2019 m. vasario mėn. planuojami renginiai.