Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistė Rima Petrauskienė

Kontaktai: tel. 8 625 05457, el. p. rima.petrauskiene@sestokumokykla.lt

Darbo laikas 2022–2023 m. m.: 

Tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,

Uždaviniai:

1. užtikrinti sveikatos priežiūrą, kurti sveiką aplinką mokykloje,

2. formuoti sveiką požiūrį į  savo sveikatą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos svarbą,

3. tvarkyti dokumentaciją susijusią su sveikatos priežiūra.