sausio 2014

Respublikinis piešinių konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“.

      Menų studija    „Linksmos spalvos“  ir  Vilniaus MSCB vaikų biblioteka „Saulutė”  organizavo respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „Apšerkšniję mūsų žiemos“.   Prekybos ir renginių centre VCUP  ir Vilniaus MSCB vaikų bibliotekoje „Saulutė“  eksponuojami keli šimtai konkurso laureatų ir kitų vaikų, dalyvavusių konkurse, gražiausi piešiniai. Į šį konkursą savo kūrybinius darbus išsiuntė ketvirtos klasės mokiniai : MiglėTamašauskaitė, Titas Tamašauskas,  Saulė Maceikaitė, Agnė Šalaševičiūtė,Deimantė Fejertaitė, Gabija Bagdanavičiūtė, Ugnė Klimavičiūtė.

     Respublikinio konkurso „Apšerkšniję mūsų žiemos“    laureatu tapo ir mūsų mokyklos  ketvirtos klasės mokinys Titas Tamašauskas. Jis buvo apdovanotas diplomu.

 

Istorijos olimpiada

Istorijos olimpiada mokykloje, įvyko 2014-01-28 d. Joje dalyvavo 10-12 klasių mokiniai: X kl – Augustinas Babarskas, XI – Ieva Valentukonytė, Urtė Vajavudzkaitė, Agnė Šimeliauskaitė, Laura Pakruopytė, Rita Matulevičiūtė, Aura Armalytė, XII kl. – Raimonda Jasinskaitė, Povilas Žilinskas, Miglė Rutkauskaitė, Mažvydas Kazlauskas, Gintaras Kazakevičius, Ričardas Juknevičius, Andrius Anceravičius, Ernesta Pajaujytė.

            Daugiausia surinko taškų iš 60 galimų: 11 klasės mokinės Rita Matulevučiūtė – 43t., Urtė Vajavudzkaitė – 40t., 10 klasės mokinys Augustinas Babarskas – 39t. ir pateko į rajoninį turą. Mokinius ruošia istorijos mokytojas metodininkas Edvardas Januškevičius. 

Lietuvių kalbos olimpiada

Bene daugiausiai dalyvių dėmesio sulaukė lietuvių kalbos olimpiada

2014 m. sausio 21 dieną Lazdijų r. Šeštokų mokykloje vyko lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis etapas. Džiugu, kad renginyje dalyvavo ir savo žinias pasitikrinti norėjo nemaža dalis vyresniųjų klasių mokinių – iš viso 24 jaunuoliai iš 9–12 klasių. Visi mokiniai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 9–10 klasių ir 11–12 klasių.

Continue reading »

Matematikos olimpiada

   Mokykloje įvyko 9-12 kl. matematikos olimpiada. Savo žinias išbandė 16 moksleivių. I -ąją vietą 9 klasės mokinių tarpe užėmė Daivaras Dadurka,  10 klasės mokinių tarpe –  Augustinas Babarskas. 11 klasėje geriausiai sekėsi Ritai Matulevičiūtei,  12 klasėje – Artūrui Reikertui. Šie mokiniai vyks į rajoninį matematikos olimpiados turą. Sveikiname nugalėtojus!

Motyvacinio laiško rašymas

      Įgyvendinant projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)” Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą” VPI-2.3-ŠMM-01-V priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra” Lazdijų rajone organizuojama Praktikos savaitė, kuri vyks kovo 3-6 dienomis.

   Ruošiantis šiai savaitei 2014-01-15 mokykloje lankėsi ir vedė mokymus ,,Motyvacinio laiško rašymas” Lietuvos mokinių švietimo centro konsultantė Virginija Alasevičienė. Mokymuose dalyvavo 10-12 klasių mokiniai.

Ugdymo karjerai koordinatorė Alma Burbaitė

Anglų kalbos olimpiada

   Šeštokų mokykloje vyko anglų k. olimpiada, kurioje dalyvavo  devyni 10-11 klasių mokiniai. I -ąją vietą užėmė 10 kl. mokinė Eglė Juodeškaitė, kuri ir atstovaus mokyklai rajoniniame olimpiados ture. Mokinę ruošia anglų k. vyr. mokytoja A. Makaveckienė.

Sausio 13-osios paminėjimas

Sausio 13-ąją mūsų mokykla įsitraukė į pilietinę akciją ,,Atmintis gyva, nes liudija”, pirmoje pamokoje, 8.00 val. prie kiekvieno lango, dešimčiai minučių, uždegėme atminimo žvakutes, prisiminėme ir pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Olimpinis festivalis

   Sausio 11 d. Marijampolėje, Mokolų pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių  olimpinio festivalio kaimo vietovių zoninės kvadrato varžybos. Varžybose dalyvavo mūsų mokyklos berniukų komanda: K.Armalis-5kl; G.Gliaudenius-5kl., M.Malažinskas-5kl., D.Povilaitis-5kl., M.Šalaševičius-5kl., A.Valasevičius-5kl., E.Petrauskas-6kl., O.Šalaševičius-6kl., A.Valasevičius-6kl., L.Vasiliauskas-6kl..Po atkaklios kovos mūsų komanda laimėjo trečiąją vietą. Sveikiname berniukų komandą ir jų trenerę kūno kultūros vyr.mokytoją G.Umbrienę.

Parodos ,,Žiemos puokštė” ir konkurso ,,Žiemos pasaka” uždarymas

   2014-01-08 Lazdijų meno mokykloje vyko Lazdijų rajono mokinių parodų-konkursų „Žiemos puokštė“ ir „Žiemos pasaka“ uždarymas. 

  Lazdijų rajono mokinių parodoje-konkurse „Žiemos puokštė“ dalyvavo: Agnė Bernatonytė, 10 kl., Gražvilė Vasiliauskaitė, 10 kl., Gytė Burinskaitė, 7 kl., Greta Labenskaitė, 7 kl., Rugilė Kairaitytė, 7 kl., Aistė Visockytė, 7 kl. (mokytoja Alma Burbaitė), Agnė Šalaševičiūtė, 4 kl. (mokytoja Irena Bernatonienė).

9-12 klasių grupėje I-ąją vietą laimėjo 10 kl. mokinė Agnė Bernatonytė.

Continue reading »

Jaunųjų šaulių stovykla

   Sausio 2- 4 dienomis 10kl. mokinė  Agnė Bernatonytė  dalyvavo LŠS II-pakopos kursuose, kurie vyko Alytaus  LK  DK Birutės MPB teritorijoje. Mokinė kursų metu lankė paskaitas, gilinosi į teorines žinias. Įgytas žinias mokėsi pritaikyti praktinėje veikloje: gilinosi į maskuotės paslaptis, mokėsi elgesio  su ginklais. Kursams baigiantis vyko šaudymo pratybos. Naujas žinias jaunoji šaulė perteikė savo mokyklos šaulių būrelio nariams.


Jaunųjų šaulių būrelio vadovas Kęstutis Žilinskas