Klasių auklėtojai

Klasė

Klasės auklėtojas

Kvalifikacinė kategorija

1

L. Kunigonienė Vyr. mokytoja

2

G. Dvilinskienė Vyr. mokytoja

3

I. Bernatonienė Vyr. mokytoja

4

Ž. Stankevičienė Vyr. mokytoja

5

I. Kūlokienė Mokytoja

6

A. Valasevičienė Vyr. mokytoja

7

S. Ažukienė Vyr. mokytoja

8

A. Vaišnienė Soc. pedagogė

9

A. Kancevičienė Mokytoja metodininkė

10

B. Jurkonienė Mokytoja metodininkė