Klasių auklėtojai

Klasė

Klasės auklėtojas

Kvalifikacinė kategorija

1

Ž. Stankevičienė Vyr. mokytoja

2

L. Kunigonienė Vyr. mokytoja

3

G. Dvilinskienė Vyr. mokytoja

4

I. Bernatonienė Vyr. mokytoja

5

J. Vaičeskienė Mokytoja metodininkė

6

I. Kūlokienė Mokytoja

7

A. Valasevičienė Vyr. mokytoja

8

S. Ažukienė Vyr. mokytoja

9

A. Vaišnienė Soc. pedagogė

10

A. Kancevičienė Mokytoja metodininkė