Ugdymas karjerai

Darbo laikas

Penktadieniais – 8.00–15.00

Individualios konsultacijos 8.00-12.00

Kontaktai

Telefonas 8 614 53 110

El. paštas rasa.jusinskiene@svietimocentras@lt

Karjeros specialistas

 • Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas mokykloje.
 • Teikia individualias ir grupines konsultacijas mokiniams karjeros klausimais.
 • Teikia informaciją apie mokymosi galimybes,  konsultuoja mokymosi studijų programos pasirinkimo klausimais, supažindina su darbo ieška ir įrankiais.
 • Organizuojamas profesinis veiklinimas (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis, įvairių profesijų atstovais, darbdaviais, verslininkais, darbo biržos (užimtumo tarnybos) atstovais.

Tikslas:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą.

Uždaviniai:

 • padėti pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • padėti, remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus;
 • padėti, remiantis asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
 • taikyti ir tobulinti mokymosi ir laisvalaikio veiklose karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būti pasirengus sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
 • organizuoti profesinio veiklinimo užsiėmimus.