26 spalio, 2017Daily Archives

Mokykloje vis dažniau vyksta integruotos pamokos

Spalio 26 dieną 7 klasės mokiniams vyko atvira integruota fizikos ir matematikos pamoka ,,Masė. Kilogramas”. Pamokos metu mokiniai ne tik prisiminė masės matavimo vienetus, bet ir atliko įvairias užduotis interaktyvioje lentoje. Įdomiausia buvo praktinė užduotis, kurios metu skirtingomis svarstyklėmis reikėjo pasverti savo turimus daiktus ir palyginti juos su draugų.

Fizikos mokytojas Audrius Kazakevičius,

matematikos mokytoja Alina Kancevičienė