24 lapkričio, 2021Daily Archives

Netradicinė literatūros pamoka

Lapkričio 24 d. devintokams ir dešimtokams dvi lietuvių literatūros pamokas vedė aktorė Virginija Kochanskytė. Pirmoje pamokoje  mokiniai susipažino su mūsų kraštiečio Sigito Gedos kūryba. Antroji pamoka – Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos mozaika. Pagrindinė abiejų pamokų mintis – pabandyti suprasti, kaip literatūra veikia žmogų, kaip po to žmogus keičiasi ir keičia pasaulį. Pamoka vyko nuotoliniu būdu, tačiau  moderniai – naudojantis hibridinio mokymo įranga. Toks mokymo būdas leidžia COVID-19 epidemijos metu laikytis privalomų taisyklių – mokiniai su aktore bendravo atskiruose kabinetuose.

Tolerancijos diena

2021-11-16 minima Tarptautinė tolerancijos diena. Ta proga visų klasių mokiniai klasėse diskutavo apie toleranciją, jos ribas, tolerancijos apraiškas klasėje, mokykloje, miestelyje, šalyje ir pasaulyje. Istorijos pamokų metu mokytojai su mokiniais aptarė istorinius žmonijos netolerancijos laikotarpius, skaudžias jų pasekmes. Šiai dienai įprasminti buvo pasirinkta tema – Tolerancijos miestas. Mokiniai klasių valandėlių metu savo diskusijas apibendrino kurdami Tolerancijos miestus. Tolerancijos dienos minėjimą iniciavo mokyklos mokinių taryba. 

Netradicinė pamoka apie atsakomybę

2021-11-24 mokyklos septintokus aplankė Lazdijų PK bendruomenės pareigūnė R. Ribinskienė kartu su jaunuoju policijos rėmėju. Netradicinėje pamokoje mokiniai susipažino su nepilnamečių teisine atsakomybe, dažniausiai pasitaikančiais teisės aktų pažeidimais, jų prevencija, formavo tinkamo elgesio nuostatas. Kartu su pareigūne mokiniai atliko užduotis ir diskutavo.

Vikrumą išbandė šauliai

Šeštokų mokyklos aštuntos klasės jaunieji šauliai Lietuvos kariuomenės dieną paminėjo netradiciškai – žaisdami grindų riedulį.