17 lapkričio, 2021Daily Archives

Geros savijautos programos edukacijos

Lapkričio 12–16 d. Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 1–10 kl. mokiniams buvo organizuojamos Geros savijautos programos edukacijos, skirtos užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą. 1–4 ir 7–10 klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje „Kas aš esu?“, 5–6 kl. mokiniai – „Gyvenimas darnoje“. Mokiniai per piešinius, pasakų kūrimą, individualius bei grupinius pokalbius mokėsi pažinti save, savo emocijas bei jas kontroliuoti. Edukacijos buvo organizuojamos nuotoliniu būdu, panaudojant mokyklos įsigytą hibridinio mokymo įrangą, kuri leido mokiniams ir lektoriams bendrauti betarpiškai, tik esant skirtingose fizinėse vietose.