18 lapkričio, 2021Daily Archives

2021-11-17 mokyklos mokinių tarybos iniciatyva Lazdijų r. Šeštokų mokyklos bendruomenei buvo organizuota virtuali diskusija „Mano mokyklos vizija“. Kadangi mokykla rengia strateginį planą 2022–2024 m., diskusijos metu išryškėję aktualūs klausimai labai pasitarnaus rengiant naują mokyklos kryptį.