4 lapkričio, 2021Daily Archives

Mokinių tarybos organizuotas „Moliūgų paradas“

Įvyko pedagogų mokymai

Spalio 21 ir 29 dienomis mokyklos pedagogų bendruomenė nuotoliniu būdu dalyvavo mokymuose, finansuojamuose iš projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ lėšų. Mokymų metu pedagogai įgavo teorinių ir praktinių žinių tema „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas dalykų pamokose“.