25 balandžio, 2014Daily Archives

Vaikų Velykėlės 2014

   Šeštokų mokyklos priešm. gr. vaikai, 1-4, 6-7 kl. mokiniai dalyvavo Naisių vasaros konkurse „Vaikų Velykėlės 2014“. Mokiniai puošė Didįjį margutį (2 m aukštis, 1 m plotis) spalvotomis popierinėmis gėlėmis. Taip pat mokyklos kieme rideno Velykinius kiaušinius, rungėsi įvairiose estafetėse.

Karjeros naktis

Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“, mūsų mokyklos 10-11 kl. mokinės 2014-04-25 dalyvavo Karjeros naktyje, kuri vyko Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje.
Renginį vedė Lietuvos mokinių švietimo karjeros konsultantai – Virginija Alasevičienė, Mindaugas Samuolaitis ir Robertas Šunokas.
Renginio metu buvo aptarta Praktikos savaitė, kuri rajone vyko kovo 3-5 dienomis, mokiniai susipažino su karjeros galimybėmis, mokėsi pristatyti save darbdaviui, kaip bendrauti per pokalbį dėl darbo. Per žaidimus komandose mokėsi komandinio darbo įgūdžių, lyderystės principų.

Ugdymo karjerai koordinatorė Alma Burbaitė