1 balandžio, 2014Daily Archives

Dešimtokų susitikimas

2014-04-01 mokykloje vyko Krosnos ir Šeštokų mokyklų dešimtokų susitikimas. Susitikimo metu pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė pristatė mokyklą ir jos veiklos rezultatus bei supažindino su vidurinio ugdymo programa, mokomųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla. Po to abiejų mokyklų dešimtokai kartu su klasių auklėtojomis žaidė žaidimus, bendravo prie arbatos puodelio.