8 balandžio, 2022Daily Archives

Dėmesio visiems idėjų mokyklai turintiems mokiniams!

Kviečiame dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalyvaujamojo biudžeto projektų atrankoje, kurio tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.

Projektus teikti gali 5–10 klasių mokiniai.

Pradines projektų idėjas mokiniai gali ruošti klasių valandėlių metu.

Mokinių grupė (2–5 mokiniai) užpildo paraišką ir pateikia papildomą medžiagą (jeigu tokią turi, pvz.: nuotraukos, brėžiniai, piešiniai ir pan., paraiškos formos bus duotos klasių auklėtojams arba galite kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui J. Vaičeskienę).

Užpildytas projekto paraiškas galite siųsti el. paštu jurgita.vaiceskiene@sestokumokykla.lt 

Paraiškas prašome siųsti nuo 2022 m. balandžio 26 iki gegužės 5 dienos.  

Darbo grupė atrinks reikalavimus atitinkančius projektus ir projektų sąrašas bus skelbiamas interneto svetainėje. Balsavimo būdu bus išrenkami laimėtojai, kurių projektas bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.  

Mokiniai gali siūlyti savo projektus, kurie turi būti:

  • Skirti mokyklos bendruomenei (netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ir tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas, išvykų, renginių organizavimas ir pan.).
  • Būti tokie, kad jų veikomis sukurti rezultatai nebūtų naudojami komerciniais tikslais.
  • Neviršyti skirtos mokyklai sumos.
  • Būti orientuoti į tai, ko mokykloje dar nėra, arba į tai, ką mokykla turi, bet reikia atnaujinti.
  • Nereikalauti išlaikymo išlaidų.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui J. Vaičeskienę.