11 balandžio, 2022Daily Archives

Lazdijų rajono jaunųjų šaulių šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybose „Taiklusis šaulys 2022“ dalyvavo ir Šeštokų mokyklos jaunieji šauliai

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko Lazdijų r. A. Ramanausko-Vanago 104 kuopos jaunųjų šaulių šaudymo iš pneumatinių šautuvų varžybos „Taiklusis šaulys 2022“, skirtos Lietuvos įstojimo į NATO dienai paminėti, kuriose dalyvavo ir Šeštokų mokyklos jaunieji šauliai.

Visus susirinkusius pasveikino Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Z. Ščerbetkienė.

Vyko komandinės šaudymo varžybos iš statinės padėties atsigulus, estafetė ir asmeninė užskaita.

Šaudymo varžybose iš pneumatinio šautuvo iš statinės padėties atsigulus puikiai pasirodė Šeštokų mokyklos komanda „Orinetai“ (Gytis P., Ligita J., Gerda ir Ligita G.), kurie surinkę 242 taškus komandinėje užskaitoje iš 8 komandų iškovojo 3 vietą, buvo apdovanoti taure, medaliais ir diplomais. Kita Šeštokų mokyklos komanda, „Šeštokų tankai“ (Gytis B., Lukas, Tadas, Paulius), surinko 239 taškus ir užėmė 4 vietą.

Estafetės rungtyje puikiai pasirodė jaunųjų Šeštokų mokyklos šaulių komanda „Šoviniai“ (Tadas ir Paulius), kurie iš 16 dalyvavusių komandų iškovojo labai aukštą 3 vietą, buvo apdovanoti medaliais ir diplomais.

Asmeninėje užskaitoje puikiai pasirodė Šeštokų mokyklos jaunasis šaulys Lukas Ažukas, surinkęs 76 taškus (iš 36 dalyvių) iškovojo labai aukštą 3 vietą tarp Lazdijų rajono jaunųjų šaulių.

Už puikiai suorganizuotas šaudymo varžybas iš pneumatinių šautuvų norime padėkoti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos jauniesiems šauliams ir jų vadovui E. Turčinavičiui.

Už apdovanojimus AČIŪ tariame LŠS Alytaus apskrities Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ajai rinktinei.

Taip pat noriu pasidžiaugti šaudymo varžybose puikiai pasirodžiusiais savo auklėtiniais – Šeštokų mokyklos jaunaisiais šauliais Luku, Gyčiu B., Pauliumi, Tadu, Ligita J., Gyčiu P., Gerda, Ligita G. Ačiū Jums už atsidavimą, kantrybę, sunkų darbą per šaudymo treniruotes. Jūs geriausi!!!