18 birželio, 2021Daily Archives

Beveik tradicinė diena

Beveik tradicija tampanti vertimų diena mokykloje įvyko ir šiemet. Mokiniams buvo pasiūlyta kūrybiškai išversti linksmus tekstukus arba iš anglų į lietuvių kalbą, arba atvirkščiai. Dalyvavę mokiniai ne tik lavino užsienio kalbos žinias, bet ir ieškojo lietuvių kalbos raiškos galimybių.

Devintokai bebaigdami mokslo metus susitiko smagiai išvykai į Metelius

Antroji stovyklos diena

„Per vasarą – nė ašaros“ – taip, tikrai, nes taip vadinasi mūsų stovykla ir liūdėti nėra laiko. Šiandien antroji diena ir mes laisvalaikį leidome Prano Dzūko etnografinėje sodyboje. Čia vyko edukacinė pamoka „Senieji amatai“, tikrai daug pamatėme, sužinojome, žaidėme. Šeštokų mokyklos stovyklautojai už suteiktas žinias dėkoja muziejininkei Daivai Kunigonienei.