15 spalio, 2019Daily Archives

Klasės valandėlė penktokams

Spalio 14 dieną soc. pedagogė 5 klasėje vedė klasės valandėlę tema „Mano teisės ir pareigos“.