21 kovo, 2019Daily Archives

Žemės dienos renginiai

Lazdijų r. Šeštokų mokykloje kovo 20-ąją buvo paminėta Pasaulinė Žemės diena. Mokykloje buvo iškelta Žemės vėliava. Pradinių klasių ir 5–10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Žemės dienai“ paminėti. Viktoriną vedė biologijos mokytoja R. Petrauskienė.  Mokiniai aktyviai dalyvavo ir stropiai atsakinėjo į viktorinos klausimus. Ne tik prisiminė, bet ir įgijo naujų žinių. 1 ir 2 klasių mokiniai, vadovaujami jų mokytojos I. Bernatonienės, paruošė Žemės dienai plakatą, simbolizuojantį gyvybę, taip pat paruošė spalvingų plakatėlių tematika „Kaip  saugoti gamtą?“. Kadangi artėja ir Pasaulinė vandens diena, mokiniai ruošė plakatus apie vandens reikšmę žmogaus sveikatai.  Visa tai iliustruota nuotraukomis.

Mokiniai turėjo dėlionę „Atliekų rūšiavimas“, todėl vyko sveika konkurencija – kas greičiau sudėlios dėlionę (surūšiuos atliekas)?

L. Kunigonienė su 3 klasės mokiniais „padovanojo“ Žemei vaikų rankomis paruoštą simbolinę gėlę.

Visų klasių mokiniai rašė palinkėjimus Žemei. Išties buvo labai gražių ir prasmingų palinkėjimų. Juos vėliau susegė mokiniai Žemės dienai paruoštame stende. Mokiniams taip pat buvo išdalinti gerų darbų kalendoriai, kuriuose jie galės žymėti atliktus savo gerus darbus per kovo ir balandžio mėnesius. Prie renginio organizavimo daug prisidėjo visos pradinių klasių mokytojos –  I. Bernatonienė, L. Kunigonienė, G. Dvilinskienė.

Po viktorinos mokiniams buvo išdalintos padėkos už aktyvų dalyvavimą Žemės dienos renginiuose, prisiminimui visi nusifotografavome prie Žemės vėliavos ir Žemės dienai skirto stendo.

Mokykloje taip pat vyko inkilų iškėlimo akcija „Sparnuočiams sugrįžus“, kurią organizavo ūkvedė V. Macenkienė. Akcijoje dalyvavo ikimokyklinės gr. ir priešmokyklinės gr. vaikai ir jų auklėtoja L. Šimeliauskienė bei padėjėja J. Raginskienė, biologijos mokytoja R. Petrauskienė.

Prano Dzūko sodyboje vyko renginys „Po žemės ir paukščio sparnu“. Jame dalyvavo 4 ir 5 klasių mokiniai su mokytojomis G. Dvilinskiene ir S. Ažukiene. Renginio akimirkas įamžinome  nuotraukose.

Mokiniai išsiskirstė į namus su gera pavasariška nuotaika, nes žino, kad sulaukė tikrojo astronominio pavasario…

 Biologijos vyr. mokytoja R. Petrauskienė