balandžio 2018

Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą

2018 m. balandžio 19 d. dalyvavome rajoniniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Mokyklai atstovavo dvi komandos: viena komanda 1-4 klasių, kita  5-8 klasių mokinių. Iš vienuolikos komandų 1-4 klasių mokiniai užėmė antrąją vietą.

Kūno kultūros mokytoja G. Umbrienė

Svečiai kalbėjo apie karo prievolę, galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje

2018-04-17 9–4g e kl. mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su Alytaus regioninės karo prievolės skyriaus atstovu į paskaitą „Tarnybos būdų Lietuvos kariuomenėje pristatymas“. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės struktūra, atliekamomis funkcijomis, dislokacija, taip pat su karo prievolės atlikimo naujovėmis, sąlygomis, privilegijomis ir alternatyvomis.

Kitą pamoką pilietiškumo tema „Asmeninis saugumas ir studijos Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijoje“ vedė atstovai iš Lietuvos karo akademijos. Mokiniai buvo supažindinti su valstybės saugumo užtikrinimo mechanizmais, studijų Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijoje programomis ir tolimesnėmis karjeros galimybėmis.

Renginį organizavo ugdymo karjerai koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorė, J. Vaičeskienė

Prevencinė paskaita „Alkoholio žala“

2018-04-12 7–9 klasių mokiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Alkoholio žala“. Paskaitą vedė Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Jolita Lynykienė ir Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos psichologė Rasa Banevičienė. Mokiniai kartu su specialistėmis peržiūrėjo filmą, vaizdžiai iliustruojantį alkoholio vartojimo pasekmes, jį aptarė. Naudodamos vaizdines priemones, specialistės mokiniams aiškino apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui, jo socialiniam gyvenimui. Psichologė mokė mokinius ryžtingai atsispirti draugų įkalbinėjimams ir atsisakyti alkoholio. Paskaita mokiniams organizuota įgyvendinant Varnėnų kaimo bendruomenės projektą „Praleisk laisvalaikį kitaip“.

 Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorė J. Vaičeskienė

Mero pusryčiai

Balandžio 11 d.  gerb. Lazdijų r. savivaldybės meras A. Margelis geriausiai pasirodžiusius rajono mokinius dalykinėse olimpiadose ir konkursuose vėl pakvietė į Mero pusryčių renginį. Į šį renginį vyko mūsų mokyklos mokinės Vasarė Tamašauskaitė ir Justina Gliaudeniūtė. Mokines lydėjo mokytojos B. Jurkonienė ir A. Kancevičienė.
Istorijos, geografijos mokytoja B. Jurkonienė

 

Įvyko „Šviesoforo“ konkurso mokyklinis etapas

Balandžio 10 dieną mūsų mokykloje vyko „Šviesoforo“ konkurso „Saugokime jaunas gyvybes kelyje“  pirmasis mokyklinis etapas. Pradinių klasių mokiniai atliko praktines ir teorines užduotis.

Pradinių kl. mokytoja I. Bernatonienė

Kvalifikacijos tobulinimo renginys Lazdijų r. Šeštokų mokykloje

2018-04-05, mokinių velykinių atostogų metu, respublikinis projektas „Lyderių laikas 3“ atkeliavo ir į Lazdijų r. Šeštokų mokyklą. Į bendrą konferenciją tema „Bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties“ buvo pakviesti ir kaimyninių mokyklų pedagogai: Lazdijų r. Krosnos ir A. Kirsnos. Renginio tikslas – išanalizuoti mokyklų mokytojų bendradarbiavimo siekiant mokinio asmeninės ūgties gerąją patirtį bei dirbant grupėse surasti naujų mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo formų. Visą renginį moderavo VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė, projekto „Lyderių laikas 2“ ir „Lyderių laikas 3“ dalyvė ir entuziastė, projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė Eglė Mačionienė. O kad dienai būtų nusiteikta darbingai, su gera nuotaika ir atmosfera, renginio moderatorė pasirūpino, kad mokytojai susipažintų, pristatytų save ir mokyklą. Renginio darbinę dalį pradėjo Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktorė A. Burbaitė, kuri pristatė projektą „Lyderių laikas 3“. Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė J. Jasiulevičienė, projekto Lazdijų rajone koordinatorė, pristatė projekto kūrybinės komandos Lazdijų rajone nuveiktus darbus, išgrynintą pokyčio projekto temą, renginyje dalyvaujančius kūrybinės komandos narius, kurių iš viso buvo 7. Visus susirinkusius pedagogus pasveikino ir prasmingo darbo palinkėjo buvęs Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, dabartinis Lazdijų mero A. Margelio patarėjas J. Gudžiauskas, taip pat esantis ir rajono projekto kūrybinės komandos narys.

Įsibėgėjus renginiui, savo patirtis mokytojų bendradarbiavimo tema pristatė mokyklų atstovai:

  1.  „Meno ir sporto sintezė“ – Lazdijų r. Krosnos mokyklos dailės ir technologijų mokytoja J. Jasevičienė.
  2. Projektas „Patrakusių kartų projektas“ – Lazdijų r. Krosnos kūno kultūros mokytojas V. Jasevičius.
  3. „Mokytojų bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties“ – Lazdijų r. Krosnos mokyklos matematikos mokytoja L. Adomavičienė.
  4. „Mokytojų bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties Lazdijų r. Šeštokų mokykloje“ – Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė.
  5. „Integruotos pamokos Lazdijų r. A. Kirsnos mokykloje siekiant mokinio asmeninės ūgties“ – Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos dailės mokytoja E. Smirnovienė.
  6. „Klasės auklėtojas – lyderis, stiprinantis klasės sutelktumą“ – Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos lietuvių k. mokytoja N. Tumasonienė.

Antroji renginio dalis buvo skirta kūrybiškumui ir naujų bendradarbiavimo formų paieškai. Dirbdami grupėse, panaudojant pasakotojo, fiksuotojo ir klausytojo metodą, mokytojai pristatinėjo savo asmenines sėkmės istorijas bendradarbiaujant su kitais pedagogais, buvo ieškota sėkmę nulėmusių veiksnių, kurie visų bendru sutarimu yra: vidinis noras veikti, įdomi idėja, susitelkimas, aiškus rezultatas, tikėjimas rezultatu, azartas įgyvendinti idėją ir pasiekti rezultato, pasiekto rezultato tvarumas, pajungti visi bendruomenės nariai, komandos narių įsiklausymas vienas į kitą, aiškus funkcijų supratimas.

Bendradarbiavimo džiaugsmui patirti, mokytojai, veikdami grupėse, atliko praktinį darbą – kūrė koliažą, pristatinėdami savo mokyklų vertybes.

Taigi, tą dieną turėjome netradicinį, aktyvų ir įdomų renginį pedagogams, gavome užtaisą pozityvo ir naujų idėjų veikti.

 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

projekto „LL3“ dalyvė, rajono kūrybinės komandos narė, J. Vaičeskienė

Apie Velykų papročius kalbėtasi miestelio bibliotekoje

Šeštokų bibliotekoje vyko renginys „Apie šv. Velykas, velykaičius ir margučius“.

3 klasės mokiniai žiūrėjo filmą „Lietuvių kalendorinės šventės“, klausėsi Lazdijų krašto muziejaus etnologo V. Tumosos pasakojimo apie Verbų sekmadienį, Velykų šventę, papročius, tradicijas, margučių marginimo būdus, raštus, spalvas, mokėsi marginti kiaušinius.

 3 kl. mokytoja G. Dvilinskienė