10 balandžio, 2018Daily Archives

Kvalifikacijos tobulinimo renginys Lazdijų r. Šeštokų mokykloje

2018-04-05, mokinių velykinių atostogų metu, respublikinis projektas „Lyderių laikas 3“ atkeliavo ir į Lazdijų r. Šeštokų mokyklą. Į bendrą konferenciją tema „Bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties“ buvo pakviesti ir kaimyninių mokyklų pedagogai: Lazdijų r. Krosnos ir A. Kirsnos. Renginio tikslas – išanalizuoti mokyklų mokytojų bendradarbiavimo siekiant mokinio asmeninės ūgties gerąją patirtį bei dirbant grupėse surasti naujų mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo formų. Visą renginį moderavo VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė, projekto „Lyderių laikas 2“ ir „Lyderių laikas 3“ dalyvė ir entuziastė, projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė Eglė Mačionienė. O kad dienai būtų nusiteikta darbingai, su gera nuotaika ir atmosfera, renginio moderatorė pasirūpino, kad mokytojai susipažintų, pristatytų save ir mokyklą. Renginio darbinę dalį pradėjo Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktorė A. Burbaitė, kuri pristatė projektą „Lyderių laikas 3“. Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė J. Jasiulevičienė, projekto Lazdijų rajone koordinatorė, pristatė projekto kūrybinės komandos Lazdijų rajone nuveiktus darbus, išgrynintą pokyčio projekto temą, renginyje dalyvaujančius kūrybinės komandos narius, kurių iš viso buvo 7. Visus susirinkusius pedagogus pasveikino ir prasmingo darbo palinkėjo buvęs Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, dabartinis Lazdijų mero A. Margelio patarėjas J. Gudžiauskas, taip pat esantis ir rajono projekto kūrybinės komandos narys.

Įsibėgėjus renginiui, savo patirtis mokytojų bendradarbiavimo tema pristatė mokyklų atstovai:

  1.  „Meno ir sporto sintezė“ – Lazdijų r. Krosnos mokyklos dailės ir technologijų mokytoja J. Jasevičienė.
  2. Projektas „Patrakusių kartų projektas“ – Lazdijų r. Krosnos kūno kultūros mokytojas V. Jasevičius.
  3. „Mokytojų bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties“ – Lazdijų r. Krosnos mokyklos matematikos mokytoja L. Adomavičienė.
  4. „Mokytojų bendradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties Lazdijų r. Šeštokų mokykloje“ – Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė.
  5. „Integruotos pamokos Lazdijų r. A. Kirsnos mokykloje siekiant mokinio asmeninės ūgties“ – Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos dailės mokytoja E. Smirnovienė.
  6. „Klasės auklėtojas – lyderis, stiprinantis klasės sutelktumą“ – Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos lietuvių k. mokytoja N. Tumasonienė.

Antroji renginio dalis buvo skirta kūrybiškumui ir naujų bendradarbiavimo formų paieškai. Dirbdami grupėse, panaudojant pasakotojo, fiksuotojo ir klausytojo metodą, mokytojai pristatinėjo savo asmenines sėkmės istorijas bendradarbiaujant su kitais pedagogais, buvo ieškota sėkmę nulėmusių veiksnių, kurie visų bendru sutarimu yra: vidinis noras veikti, įdomi idėja, susitelkimas, aiškus rezultatas, tikėjimas rezultatu, azartas įgyvendinti idėją ir pasiekti rezultato, pasiekto rezultato tvarumas, pajungti visi bendruomenės nariai, komandos narių įsiklausymas vienas į kitą, aiškus funkcijų supratimas.

Bendradarbiavimo džiaugsmui patirti, mokytojai, veikdami grupėse, atliko praktinį darbą – kūrė koliažą, pristatinėdami savo mokyklų vertybes.

Taigi, tą dieną turėjome netradicinį, aktyvų ir įdomų renginį pedagogams, gavome užtaisą pozityvo ir naujų idėjų veikti.

 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

projekto „LL3“ dalyvė, rajono kūrybinės komandos narė, J. Vaičeskienė