17 balandžio, 2018Daily Archives

Svečiai kalbėjo apie karo prievolę, galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje

2018-04-17 9–4g e kl. mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su Alytaus regioninės karo prievolės skyriaus atstovu į paskaitą „Tarnybos būdų Lietuvos kariuomenėje pristatymas“. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės struktūra, atliekamomis funkcijomis, dislokacija, taip pat su karo prievolės atlikimo naujovėmis, sąlygomis, privilegijomis ir alternatyvomis.

Kitą pamoką pilietiškumo tema „Asmeninis saugumas ir studijos Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijoje“ vedė atstovai iš Lietuvos karo akademijos. Mokiniai buvo supažindinti su valstybės saugumo užtikrinimo mechanizmais, studijų Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijoje programomis ir tolimesnėmis karjeros galimybėmis.

Renginį organizavo ugdymo karjerai koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorė, J. Vaičeskienė

Prevencinė paskaita „Alkoholio žala“

2018-04-12 7–9 klasių mokiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Alkoholio žala“. Paskaitą vedė Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Jolita Lynykienė ir Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos psichologė Rasa Banevičienė. Mokiniai kartu su specialistėmis peržiūrėjo filmą, vaizdžiai iliustruojantį alkoholio vartojimo pasekmes, jį aptarė. Naudodamos vaizdines priemones, specialistės mokiniams aiškino apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui, jo socialiniam gyvenimui. Psichologė mokė mokinius ryžtingai atsispirti draugų įkalbinėjimams ir atsisakyti alkoholio. Paskaita mokiniams organizuota įgyvendinant Varnėnų kaimo bendruomenės projektą „Praleisk laisvalaikį kitaip“.

 Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorė J. Vaičeskienė