31 kovo, 2015Daily Archives

Edukacinė išvyka

 8-10kl. mokiniams organizuota edukacinė išvyka į Vilnių. Mokiniai aplankė žymius Vilniaus architektūros paminklus, įgijo žinių apie meno supratimą skirtingose epochose. Savo edukaciją pradėjome nuo Varpinės istorijos, toliau tęsėme Katedros požemiuose, pamatėme seniausią Lietuvoje freską vaizduojančią Kristaus nukryžiavimą, sarkofagą skirtą Vytauto palaikams, sužinojome laidojamų bažnyčiai ir LDK nusipelniusių asmenų istoriją. Pamatėme, kad šiandieninis pastatas yra klasicizmo stiliaus, tačiau jo mūre slypi gotikos, renesanso, baroko pėdsakai.
    Pabuvojome Valdovų rūmuose, aplankėme Bažnytinio paveldo muziejų, kur sužinojome, kad bažnyčios erdvėje esančioje ekspozicijoje yra vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių. Grožėjomės ekspozicijos šerdimi – Vilniaus katedros lobyno monstrancijomis bei relikvijoriais,  auksakalystės šedevrais, meniškais bažnytiniais tekstilės liturginiais reikmenimis. Pabuvojome šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, prisiminėme baroko stiliaus ypatybes. Edukacinę išvyką organizavo direktorė M. Januškevičienė, lydėjo mokytoja B. Jurkonienė.