12 kovo, 2015Daily Archives

Išvyka į darbo biržą

2015-03-12 su 10 kl. mokiniais vykome į Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyrių, kuriame organizuojama akcija „Planuok karjerą atsakingai“. Jaunimo darbo centro skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Liaukevičiūte mokinius supažindino su situacija darbo rinkoje, suteikė informaciją apie profesinės karjeros galimybes, kad mokiniai planuotų savo karjerą, įvertintų pagrindinius profesijos rinkimosi veiksnius, orientuotųsi įgyti darbo rinkoje paklausias profesijas, priimtų informacija grįstus sprendimus.

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė