24 kovo, 2015Daily Archives

Profesinio mokymo programos

   Mokykloje svečiavosi Alytaus profesinio rengimo centro karjeros ugdymo koordinatorė Edita Smaidžiūnienė. Ji susitiko su 12 kl. mokiniais. Juos supažindino su profesinio mokymo programomis, neformaliuoju ugdymu, galimybe mokytis užsienio kalbomis (anglų, prancūzų) bei stažuotėmis užsienyje pagal studentų mainų programas.

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Burbaitė

Konferencijos „Čia istorija praėjo knygnešys“ atgarsiai

2015 m. kovo 24 d. Lazdijų r. Būdviečio mokykla rengė konferenciją ir mokinių kūrybinių darbų konkursą „Čia istorija praėjo knygnešys“, skirtą  Būdviečio krašto knygnešio Jono Kaluškevičiaus 151-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijos dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinė – aštuntokė Rugilė Kairaitytė. Renginio  dalyviai buvo supažindinti su Jono Kaluškevičiaus ir kitų mūsų krašto knygnešių veikla, skaityti pranešimai bei kūrybiniai darbai apie knygnešystę ir Spaudos draudimo laikotarpį. Taip pat buvo pristatyta eilėraščių knygelė „Čia istorija praėjo knygnešys“, kurioje publikuojami praėjusių metų eilėraščių konkurso dalyvių kūrybiniai darbai.

Šiemetėje konferencijoje Rugilė dalyvavo kūrybinių darbų konkurse. Mokinė sukūrė novelę „Ar pavyko?..“, skaitė ją visiems konferencijos dalyviams ir savo amžiaus grupėje, autoritetingos komisijos nuomone, buvo verta užimti III vietą.

Džiaugiamės Rugilės pasiekimais, linkime ir toliau nenuleisti rankų ir rašiklio!