15 sausio, 2014Daily Archives

Matematikos olimpiada

   Mokykloje įvyko 9-12 kl. matematikos olimpiada. Savo žinias išbandė 16 moksleivių. I -ąją vietą 9 klasės mokinių tarpe užėmė Daivaras Dadurka,  10 klasės mokinių tarpe –  Augustinas Babarskas. 11 klasėje geriausiai sekėsi Ritai Matulevičiūtei,  12 klasėje – Artūrui Reikertui. Šie mokiniai vyks į rajoninį matematikos olimpiados turą. Sveikiname nugalėtojus!

Motyvacinio laiško rašymas

      Įgyvendinant projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)” Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą” VPI-2.3-ŠMM-01-V priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra” Lazdijų rajone organizuojama Praktikos savaitė, kuri vyks kovo 3-6 dienomis.

   Ruošiantis šiai savaitei 2014-01-15 mokykloje lankėsi ir vedė mokymus ,,Motyvacinio laiško rašymas” Lietuvos mokinių švietimo centro konsultantė Virginija Alasevičienė. Mokymuose dalyvavo 10-12 klasių mokiniai.

Ugdymo karjerai koordinatorė Alma Burbaitė