2 sausio, 2014Daily Archives

Jaunųjų šaulių stovykla

   Sausio 2- 4 dienomis 10kl. mokinė  Agnė Bernatonytė  dalyvavo LŠS II-pakopos kursuose, kurie vyko Alytaus  LK  DK Birutės MPB teritorijoje. Mokinė kursų metu lankė paskaitas, gilinosi į teorines žinias. Įgytas žinias mokėsi pritaikyti praktinėje veikloje: gilinosi į maskuotės paslaptis, mokėsi elgesio  su ginklais. Kursams baigiantis vyko šaudymo pratybos. Naujas žinias jaunoji šaulė perteikė savo mokyklos šaulių būrelio nariams.


Jaunųjų šaulių būrelio vadovas Kęstutis Žilinskas